CIIRC RP95 FAQ pro 3D tisk (mimo MJF)

FAQ pro majitele 3D tiskáren jiných než MultiJet Fusion:

  • Jaký typ 3D tiskáren může být použit pro výrobu prototypu ochranné masky CIIRC RP95-3D?

Vyvinuli jsme prototyp pro pokročilou technologii 3D tisku – MJF. Je možné použít zařízení typu HP Multijet Fusion 540, vhodnější jsou 4200 a 5200, které mají vyšší výrobní kapacitu. Tiskneme z materiálu PA-12. V této fázi vývoje jsme vyloučili domácí tiskárny, protože není možné zachovat požadované parametry, stejně jako technologii SLS. Technologie FDM byla také vyloučena.

  • Proč právě výše uvedené tiskárny? Jaká je jejich specifikace?

Zvolená technologie zaručuje optimální vlastnosti, jako je flexibilita, nízká hmotnost nebo nepropustnost a také biologická kompatibilita. V této fázi prototypování a ověřování jsme vyloučili domácí tiskárny, které tyto parametry nesplňují. Upozorňujeme, že prototyp CIIRC RP95-3D není připraven pro technologii SLS.

  • Bude mít komunita 3D tisku přístup k datům CIIRC RP95-3D?

Do určité míry ano – data budou sdílena pouze s držiteli MJF zařízení. Data budou poskytnuta oproti registraci prostřednictvím webového portálu, kde vlastník zařízení zadává také sériové číslo svého zařízení.

Pokud se organizace, která má zájem o data, domnívá, že má technologii podobnou MJF nebo může dosáhnout potřebné kvality tisku, bude postupováno individuálně na základě předložení konkrétní specifikace 3D technologie. Technologie FDM je však v tuto chvíli zcela vyloučena.

  • Jaký je rozdíl mezi MJF a tiskárnou, co máme nejčastěji doma? 

Oproti MJF je asi nejrozšířenější tisk technologií FDM (Fused Deposition Modeling). FDM tisk vytváří hmotu formou mikroskopické mřížky. Pro účinný respirátor je tento způsob kritický, hrozí totiž, že touto mřížkou by v některých místech prostupoval při dýchání vzduch bez filtrace. Nezaručí tedy 100% ochranu před virem.

Zkoušeli jsme experimentovat s finální úpravou rozleptání povrchu, která by tyto mikroskopické díry zacelila, ale žádná následná úprava uspokojivě nezajistila absolutní neprostupnost materiálu. Oproti tomu tisk metodou MJF žádnou mřížku nevytváří. Vzniklá maska je dokonale kompaktní a i na mikroskopické úrovni zcela nepropustná.

  • Lze použít velmi rozšířené modely od české firmy Prusa Research?

Jsme v kontaktu s Prusa Research. Zamýšleli jsme se samozřejmě také nad možností využít hodně rozšířenou FDM (Fused Deposition Modeling) technologii, ale obáváme se, že použitý materiál a výrobní postupy nezaručí potřebné parametry na propustnost. Nicméně nevylučujeme, že v další fázi se nebudeme zabývat i touto metodou výroby.

  • Je možné vytisknout na domácích 3D tiskárnách? Pokud nikoli, bude to možné v brzké době a kdy?

Tento prototyp není určen pro běžný tisk ani pro domácí tiskárny. Od začátku bylo naším cílem vyvinout profesionální certifikovatelný produkt, který bude bezpečný a bude splňovat všechny potřebné normy, aby mohl poskytnout ochranu těm nejexponovanějším pracovníkům. Z toho vyplývá, že nebude možné ani účelné poskytovat příslušné návody jednotlivcům.

V této fázi je těžké odhadovat, kolik jich jedno zařízení zvládne za den vyrobit, ale odhadujeme 50-70 kusů. Víme o tom, že v ČR je 7 zařízení HP MultiJet Fusion, celosvětově kolem 1000. Denní kapacita by měla přesáhnout 500 kusů, záleží ovšem na tom, kolik partnerů v ČR se do výroby zapojí.

Právě proto se následně zaměříme na výrobu pomocí vstřikování plastů. Vývoj takové formy je náročnější, a to i na čas potřebný k zahájení výroby, umožní však vyrábět až stovky kusů za hodinu na jednom stroji. To by znamenalo umožnit až v řádu deseti tisíc kusů denně.

  • Jak dlouho tisk jedné masky trvá? Jaká je denní kapacita jednoho zařízení?

V této fázi je těžké odhadovat, kolik jich jedno zařízení zvládne za den vyrobit, ale odhadujeme 50-70 kusů. Víme o tom, že v ČR je 7 zařízení HP MultiJet Fusion, celosvětově kolem 1000. Denní kapacita by měla přesáhnout 500 kusů, záleží ovšem na tom, kolik partnerů v ČR se do výroby zapojí.

Právě proto se následně zaměříme na výrobu pomocí vstřikování plastů. Vývoj takové formy je náročnější, a to i na čas potřebný k zahájení výroby, umožní však vyrábět až stovky kusů za hodinu na jednom stroji. To by znamenalo umožnit až v řádu deseti tisíc kusů denně.