CIIRC ČVUT proti COVID-19

CIIRC ČVUT vyvíjí zcela nový prototyp respirátoru / ochranné polomasky CIIRC RP95

Poražme COVID-19 prostřednictvím distribuované výroby

CIIRC ČVUT se zapojuje do boje proti COVID-19. V centru excelence RICAIP podpořeného ze zdrojů EU vyvíjí pod označením “CIIRC RP95” zcela nový prototyp ochranné polomasky.

Cílem je připravit prototyp tak, aby jej bylo možné vyrábět kdekoli na světě. Distribuovaná výroba přitom umožňuje kompenzovat lokální nedostatek výrobních kapacit či zdrojů.

Výzkumný tým CIIRC ČVUT vyvinul a získal certifikaci na prototyp pokročilého respirátoru “CIIRC RP95-3D” během jediného týdne.

CIIRC RP95-3D je ochranná osobní pomůcka – polomaska – s vyměnitelným filtrem P3, která získala certificaci dle normy EN 140:1999. Splňuje stejné či vyšší stupeň ochrany jako respirátor filtrační třídy FFP3.
Masku je možné používat opakovaně díky ověřeným postupům pro sterilizaci a dezinfekci. Sterilizace polomasky je možná v parním sterilizátoru (autoklávu). Integrita polomasky po provedené sterilizaci (v Národní referenční laboratoři SZÚ) byla úspěšně potvrzena následným testováním na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce.
Dezinfekce polomasky je možná sprejováním dezinfekčním roztokem na bázi alkoholu (85% ethanol). Tento postup byl ověřen ve spolupráci s týmem České kardiologické společnosti a jejich kolegů virologů.

Pro držitele tiskáren s technologií MultiJet Fusion jsme spustili webový portál:

Data pro 3D tisk můžete stáhnout na www.RP95.cz.

Pokud nevlastníte 3D tiskárnu HP MJF, prosím věnujte pozornost často kladeným dotazům (FAQ) níže. Děkujeme za pochopení.

Maska RP95-M byla ve spolupráci se společností CARDAM vyvinuta pro sériovou výrobu metodou vstřikování plastů. Více se můžete dočíst ZDE.

 

Pro více informací prosím čtěte následující často kladené dotazy (FAQ):

FAQ pro širokou veřejnost, lékaře a zdravotnický personál FAQ pro majitele 3D tiskáren (jiných než MJF) FAQ pro průmyslové firmy (vstřikování plastů)

 

Naším záměrem je, aby se ochranné prostředky daly nejen tisknout na 3D tiskárnách (typ CIIRC RP95-3D), ale aby se daly vyrábět i formou vstřikování plastu do připravených forem (typ „CIIRC RP95-M“). CIIRC RP95, ať už vytištěný na 3D tiskárně nebo vyrobený na vstřikolisu, je možné používat opakovaně, po dezinfikování a výměně filtračního materiálu prakticky neomezeně.

Start-up společnost při ČVUT Trix Connections, s.r.o. se jakožto držitel výhradní licence ČVUT zavazuje poskytnout součinnost s výrobními podniky a participovat na dalším výzkumu a vývoji tohoto ochranného prostředku v rámci boje s onemocněním COVID-19.

Disclaimer: CIIRC ČVUT nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití dat pro výrobu ochranné polomasky CIIRC RP95-3D, výrobního postupu, škody na zdraví, zařízení ani jiné škody vzniklé v souvislosti s výrobou ochranné polomasky a dále za její funkčnost a bezpečnost.

Sledujete nás na:

@RICAIP_EU
@CIIRCCTU

 

Vývoj polomasky by nebyl možný bez následující podpory:

Tento projekt získal finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 857306.

 

Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085 „Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu” je podporován z Evropských strukturálních a investičních fondů a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím MŠMT ČR.

Projekt č. TP01010066 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu GAMA 2.