TEPLATOR prezentován v Bruselu v rámci zahájení „Iniciativy EU SMR 2030“

0
408

V rámci akce Evropské komise „Euratom Research in Action and Opportunities for Europe“ byla v Bruselu dne 4. dubna 2023 podepsána Deklarace k malým modulárním reaktorům „EU Small Modular Reactors (SMRs) 2030: Research and Innovation, Education and Training“. Při této příležitosti představily týmy CIIRC ČVUT za podpory RICAIP komisařce pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariyi Gabrielové svůj koncepční návrh tzv. „TEPLATORU“, který představuje řešení dálkového vytápění založené na nízkotlakém jaderném reaktoru využívajícím recyklované ozářené palivo.

 

Mariya Gabriel, komisařka EK v diskuzi s Prof. Radek Škoda, CIIRC ČVUT

 

TEPLATOR je udržitelné a účinné řešení dálkového vytápění, které může poskytovat bezemisní a levné teplo s využitím sítí dálkového vytápění, které již existují v mnoha městech. Jedná se o jednoduchý, nízkoteplotní, nízkotlaký jaderný reaktor do 200 MW určený výhradně pro topné účely, který může využívat buď nízko obohacené čerstvé jaderné palivo, nebo již ozářené palivové články ze stávajících jaderných elektráren. Tyto použité palivové články lze recyklovat a znovu použít v souladu s oběhovou a bezemisní ekonomikou.

Zdroj: www.teplator.cz

 

Prezentace technologie TEPLATOR na akci EuroSMR byla jedinečnou příležitostí pro spolupráci více týmů CIIRC ČVUT: novinku vyvinul prof. Radek Škoda a jeho oddělení Energetika 4.0, přičemž samotná prezentace byla připravena ve spolupráci s CIIRC ČVUT – Městem budoucnosti (CCF) a RICAIP Testbedem pro Průmysl 4.0 využívající prvky virtuální reality k předvedení konceptu TEPLATOR. Každé oddělení přispělo unikátními odbornými znalostmi a prostředky k představení technologie TEPLATOR, od technologického řešení, přes architektonickou studii objektu a jeho návrh až po vizualizaci celkového řešení ve virtuální realitě. Jednalo se tedy o komplexní příklad využití interdisciplinárních přístupů při řešení nově vznikajících výzev.

Tomáš Jochman, RICAIP Testbed pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT

 

Malé modulární reaktory (SMR)
Pokud jde o výkon i fyzickou velikost, SMR jsou menší než konvenční jaderné reaktory, jejichž výkon se měří v gigawattech. Ve skutečnosti jsou SMR jaderné reaktory s výkonem menším než 300 megawattů elektrické energie (MWe), přičemž některé mají jen 1-10 MWe. SMR nabízejí potenciální výhody ve smyslu zjednodušení konstrukce a inherentních bezpečnostních prvků. SMR jsou navrženy pro modulární výrobu, tovární výrobu, přenositelnost a škálovatelné nasazení. Reaktory SMR využívají jaderné štěpné reakce k vytvoření tepla, které lze přímo využít, nebo k výrobě elektřiny. SMR mohou sloužit jako doplňková aktiva. SMR představují jednu z potenciálních možností, jak nahradit staré uhelné elektrárny a doplnit energii z obnovitelných zdrojů. Flexibilita SMR by měla spočívat v jejich využití pro dálkové vytápění, odsolování, výrobní teplo pro energeticky náročná odvětví a výrobu vodíku.

 

Více informací o Deklaraci k malým modulárním reaktorům „EU SMR 2030: Research and Innovation, Education and Training“.

Fotogalerie: Účast Mariyi Gabrielové, komisařky EK, na zahájení „Iniciativy EU SMR“ .

 

Více o projektu TEPLATOR jsme již psali na našich webových stránkách zde:
https://www.ciirc.cvut.cz/cs/videoblog-zarizeni-teplator-jako-budoucnost-ceskeho-teplarenstvi/
https://www.ciirc.cvut.cz/cs/odbornici-z-ciirc-cvut-se-podileli-na-vyvoji-teplatoru-ktery-vyuziva-vyhorele-i-cerstve-jaderne-palivo-a-dokaze-teplo-produkovat-levneji-nez-spalovani-uhli-ci-zemniho-plynu/
https://www.ciirc.cvut.cz/teplator-dostupne-teplarenstvi-21-stoleti/
https://www.ciirc.cvut.cz/cs/world-nuclear-news-radek-skoda-how-nuclear-can-fuel-district-heating-schemes/
https://www.ciirc.cvut.cz/cs/10-years-since-fukusima-czech-researchers-show-how-to-increase-safety-and-efficiency-of-nuclear-operations-using-diamonds/

Previous articleCIIRC ČVUT se podílí na realizaci evropského projektu v oblasti extrémních dat
Next articlePrvní EIT Manufacturing Workshop se konal na CIIRC ČVUT v Praze