První EIT Manufacturing Workshop se konal na CIIRC ČVUT v Praze

0
871

V pátek 31. března 2023 přivítal Český institut robotiky, informatiky a kybernetiky účastníky prvního EIT Manufacturing Workshopu v Praze, nazvaného “Inovace ve výrobním sektoru: Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing”. České inovativní start-upy a malé a střední podniky diskutovaly o výzvách, kterým při svém podnikání čelí, a také o příležitostech, které může poskytnout právě EIT Manufacturing.

Společnosti jako Wiferion z Německa nebo český start-up RoboTwin sdílely své konkrétní zkušenosti napříč celým inovačním cyklem, tedy inovačním scoutingem, tj. hledáním partnerů, vývojem nových technologických řešení a produktů nebo vstupem na nové trhy.

Workshop se zabýval širokou škálou témat, která může každá společnost na své cestě k inovacím využít. Ať již to je financování nebo možnost využít výzkumnou infrastrukturu dostupnou v Testbedu pro Průmysl 4.0. Hlavní pozornost byla zaměřena na aktuální EITM výzvu k předkládání návrhů projektů na příští rok. Návrhy je možné podávat od 18. dubna 2023 a české firmy mohou využít podporu EITM Hub Czechia, který hostí ČVUT v Praze.

Výzkumníci z CIIRC ČVUT a Fakulty strojní představili vzdělávací nástroje a up-skilling programy určené pro výrobní podniky. Petr Kolář, vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení z Fakulty strojní, ukázal celou řadu vzdělávacích příležitostí, které EITM nabízí a tím dává průmyslovým podnikům šanci posílit jejich konkurenceschopnost. Byly představeny projekty jako ManuLearn, Pathfinder, FlexMan, Live 4.0 a CAMplus4.0. Pavel Burget, vedoucí Testedu pro Průmysl 4.0, hovořil o projektu Confacts, který se zaměřuje zejména na chytré produkční ekosystémy, IoT edge computing a datovou analytiku. Nedílnou součástí bylo představení možnosti zapojení firem do projektu. Další prezentovaný projekt RIEMANN vyvíjí didaktický materiál o řízení flotil mobilních robotů pomocí ROS 2. Všechny tyto příklady vzdělávacích programů konkrétně ukazují, jak mohou průmyslové podniky využít potenciál digitální transformace.

Akci hostil CIIRC ČVUT jako EIT Manufacturing Hub Czechia a organizoval ji EIT Manufacturing CLC East ve Vídni za velké podpory Fakulty strojní ČVUT v Praze, CzechInvestu a Technologického centra Praha.

 

Více o akci je k dispozici zde.

Fotogalerie: zdroj CIIRC ČVUT

 

———————————-

EIT Manufacturing 
je jedním z devíti sektorově zaměřených společenství v rámci Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Ten byl zřízen Evropskou unií již v roce 2008. EIT Manufacturing působí od roku 2018 a zaměřuje se na podporu inovací v evropské výrobní sféře s cílem zvýšit její globální konkurenceschopnost, udržitelnost a produktivitu. EIT Manufacturing nabízí například přímou podporu inovačním projektům, prostor pro spolupráci mezi předními evropskými výrobními firmami, akademickými institucemi, inovativními startupy a SME, vytváří prostor pro sdílení zkušeností a rozvíjení intenzivní mezinárodní spolupráce, vytváří inovační komunitu a buduje síť ekosystémů, která zájemcům umožňuje získat dovednosti a najít příležitosti k interakci.

 

EIT Manufacturing Hub Czechia
ČVUT se do EIT Manufacturing zapojilo jako jediný plný člen z ČR prostřednictvím dvou svých součástí – Fakulty strojní (FS ČVUT) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT). Tato dvě pracoviště realizují ve spolupráci s evropskými partnery další projekty, zpravidla roční, v oblasti přenosu digitálních znalostí v Průmyslu 4.0, výukových aktivit pro zvyšování kvalifikace pro práci s pokročilými výrobními technologiemi, ale například i digitální transformace firem.

ČVUT vystupuje jako EIT Manufacturing Hub pro Českou republiku od roku 2020. Jeho cílem je zapojit místní firmy a partnery, podpořit inovátory a zajistit oboustrannou informovanost mezi akademickou a soukromou sférou o příležitostech a aktivitách v rámci projektů EIT Manufacturing. České univerzity, výzkumná pracoviště, výrobní podniky i startupy se díky činnosti hubu mohou snáze zapojit do projektů zaštítěných EIT Manufacturing.

Previous articleTEPLATOR prezentován v Bruselu v rámci zahájení „Iniciativy EU SMR 2030“
Next articlePražská technika 2/2023