Home Týmy & laboratoře VIII. PLAT: Vědecké řízení platforem CSMA - Centrum pro statistické modelování a analýzy

CSMA - Centrum pro statistické modelování a analýzy

CSMA si klade za cíl stát se excelentním mezioborovým centrem sdružujícím jak odborníky s etablovaným vědeckým a aplikačním potenciálem, tak i mladší vědecké pracovníky i studenty z mnoha různých oblastí zabývajících se analýzou dat, pravděpodobnostním a statistickým modelováním. Představuje teoreticko-aplikační výzkumnou platformu působící napříč výzkumnými skupinami a týmy, které jsou schopny vzájemně komunikovat a vytvářet strategická partnerství pro podávání grantových přihlášek, provádění interdisciplinárního výzkumu a realizaci aplikací v ČR i v zahraničí. Klíčovou aktivitou centra tvoří výzkum, vývoj a náročné, nestandardní aplikace pravděpodobnostních a statistických metod v různých oblastech technických, přírodních i dalších věd.

Vedoucí platformy

Jméno: Marek Brabec
Telefon: +(420) 224 359 547
Email: marek.brabec(at)cvut.cz

Zaměření CSMA:

  • vlastní vědecká a aplikační aktivita založená na spolupráci s jinými týmy v rámci ČVUT,  ČR i zahraničí v rámci stávajících či nových grantových projektů,
  • aplikované projekty průmyslové spolupráce,
  • organizace specializovaných seminářů a kurzů s tématikou pokročilých aplikací matematické statistiky v technických, přírodovědných i dalších vědách,
  • osvěta a popularizace poukazující na teoretické možnosti i praktickou důležitosti statistického modelování obecně a v technických aplikacích zvláště,
  • konzultace a spolupráce v oblasti moderních statistických metod pro výzkumníky, postdoktorandy a PhD studenty jako pomoc a statistické zázemí při přípravě, zpracování i publikaci jejich projektů,
  • konzultace v oblasti aplikace moderních statistických metod pro komerční partnery.

AKTUALITY