prof. Wolfgang Wahlster: slavnostní udělění titulu Doctor honoris causa

0
946

Datum / čas
Date(s) - 21.01.
10:00 - 11:00

Místo konání
Betlémská kaple

Kategorie ne Kategorie


Titul Doktor honoris causa bude dne 21. ledna na slavnostním zasedání vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli udělen profesoru Wolfgangu Wahlsterovi, zakladateli a vedoucímu výkonnému poradci německého DFKI.

Wolfgang Wahlster vždy podporoval ČVUT a zejména CIIRC již od jeho založení. Rozvinul spolupráci CIIRC s jednou s nejprestižnějších institucí – DFKI. Podílel se na prosazení myšlenek Průmyslu 4.0. v České republice. Stejně tak měl významnou roli při zařazení české výzkumné komunity do významných evropských projektů např. RICAIP jako součást programu TEAMING.

Wolfgang Wahlster je významný vědec v oblasti výpočetní techniky se zaměřením na umělou inteligenci (AI). Je rovněž duchovním otcem myšlenky Průmyslu 4.0. Wolfgang Wahlster získal titul v oboru Počítačové vědy a Teoretické lingvistiky na Hamburské univerzitě, kde následně získal i doktorát v oboru Počítačové vědy. Od roku 1984 působí jako profesor a vedoucí katedry Umělé Inteligence na Sárské univerzitě v Saarbrückenu. V roce 1988 profesor Wahlster založil Německé výzkumné centrum pro umělou inteligenci (DFKI), na jehož rozvoji měl jako generální ředitel zcela zásadní podíl. Během posledních 31 let se DFKI stalo největším neziskovým centrem umělé Inteligence na světě, ve kterém pracuje více než 1 000 výzkumníků. Od roku 2019 v DFKI působí na pozici hlavního výkonného poradce.

Wolfgang Wahlster je průkopníkem zcela nových oborů, které se nacházejí na rozhraní počítačových věd, průmyslového inženýrství a Internetu věcí. Zabývá se pamětí sémantických objektů – digitálním dvojčetem, kyberneticko-fyzickou výrobní architekturou a hybridními týmy robotů a dělníků pro průmysl budoucnosti. Svoji revoluční vizi nazval Průmysl 4.0. Výzkumné výsledky profesora Wahlstera v oblasti Průmyslu 4.0 představují skutečný průlom v konceptu průmyslu budoucnosti. Zcela nové pojetí výroby, založené na umělé inteligenci, položilo základy k synergické spolupráci lidí a robotů v chytrých továrnách budoucnosti. Tyto vize mění způsob uvažování nejen v průmyslu, ale i v dopravě, chytrých městech, distribučních sítích atd., a mohou být považovány za zásadní krok ke změně myšlení, která je zcela nezbytná pro společnost budoucnosti (Společnost 4.0).

Působil jako expert pro inovace ve vládě kancléře Dr. Schrödera a kancléřky Dr. Merkelové, kdy definoval a formoval mnoho dlouhodobých národních výzkumných programů propojujících akademickou sféru a průmysl. Byl akademickým předsedou Skupiny ISTAG, která vytvořila Evropský inovační a technologický institut (EIT) silně orientovaný na aplikovaný výzkum v oblasti umělé inteligence – jedná se například o chytré budovy, inteligentní rozhraní v automobilech, inteligentní sítě a kyberneticko-fyzikální systémy. Prof. Wahlster je členem Výkonného představenstva (ESB) EIT Digital od jeho začátku.

V současné době pracuje jako vědecký předseda poradního sboru pro největší ICT program Evropské komise, který nese označení Internet budoucnosti PPP, a rovněž jako strategický ředitel programu BIG DATA pro partnerství veřejného a soukromého sektoru Evropské komise.

V roce 2006 prof. Wahlster obdržel Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo za vynikající přínos v oblasti interakce člověk – technika. V roce 2019 obdržel Velký záslužný řád Spolkové republiky Německo. Německá národní společnost pro informatiku ho zařadila mezi deset nejvlivnějších osobností v oblasti umělé inteligence.

Prof. Wolfgang Wahlster je velkým podporovatelem české vědy. Osobně se podílel na integraci české AI komunity do evropského výzkumu tím, že ji podpořil v Evropské koordinační komisi pro oblast AI (ECCAI) a rovněž na počátku 90. let pomáhal českým výzkumníkům po celém světě.

Wolfgangu Wahlsterovi je udělen čestný titul Doctor Honoris Causa za vynikající výzkumné výsledky v oblasti umělé inteligence a Průmyslu 4.0, za dlouhodobou výzkumnou spolupráci s ČVUT v Praze a za významnou inspiraci a podporu, kterou poskytl české iniciativě Průmysl 4.0.

Foto: Jim Rakete

Účast na slavnostním zasedání vědecké rady potvrďte na e-mail: Ivana.Kinkalova@cvut.cz
Kontaktní osoba: Ivana Kinkalová

CV Wolfgang Wahlster
Pozvánka na slavnostní zasedání vědecké rady