Lunch survey / Průzkum počtu obědů

Menza v naší budově bude otevřena v pondělí 20.4.2020. The cafeteria in our building will be opened on Monday, 20. 4. 2020.

Budete chodit na obědy? Které dny? Will you go to lunch? Which days?

Průzkum nám pomůže odhadnout počet obědů. Děkujeme za Vaši spolupráci. This survey will help estimate the number of lunches. Thank you for your cooperation.