Cenu na konferenci IEEE Alife 2019 získali Hugo Cisneros, Josef Šivic a Tomáš Mikolov z CIIRC ČVUT

0
1187

Příspěvek “Evolving Structures in Complex Systems“(Vyvíjející se struktury v komplexních systémech) autorů Huga Cisnerose, Josefa Šivice a Tomáše Mikolova získal ocenění Best Student Paper (nejlepší studentský příspěvek) na Symposiu IEEE Artificial Life, které se konalo jako součást série IEEE Computational Intelligence (SSCI) 2019 v Xiamenu v Číně od 6. do 9. prosince 2019.

Současné úspěchy umělé inteligence (AI) jako jsou strojový překlad nebo autonomní automobily jsou založeny na specializovaných algoritmech učících se určitou konkrétní úlohu z velkého množství pečlivě anotovaných dat. Tento příspěvek je krokem směrem k systémům, které jsou adaptabilní a schopné vývoje samy o sobě, což je zásadní výzva, která by mohla být klíčová pro rozvoj umělé inteligence s obecnou schopností se učit.

Hlavní myšlenkou článku je změřit rychlost růstu složitosti v celulárních automatech měřením toho, kolik nových vzorů se objeví během vývoje systému. Například systém, který produkuje pouze chaotický, nepředvídatelný šum, v této metrice nedosahuje dobrého skóre, protože v něm nedochází k růstu počtu identifikovatelných vzorů. Na druhé straně systémy, které dosahují nejvyšších hodnot vznikající složitosti, vykazují širokou škálu zajímavých chování. Některé z nich jsou podobné slavné Hře života (Game of Life), jiné však vykazují složitá a zajímavá chování, která dosud nebyla studována – a vypadají jako nějaký druh umělé, matematické formy života.

Autor příspěvku Hugo Cisneros je studentem doktorského studia v projektu IMPACT, studuje na ENS v Paříži a působí zároveň na  CIIRC ČVUT v Praze a institutu Inria Paříži. Josef Šivic se zabývá strojovým učením a počítačovým viděním. Působí na CIIRC ČVUT a na Francouzském institutu Inria. Tomáš Mikolov se věnuje výzkumu umělé inteligence ve společnosti Facebook AI a příští rok se připojí k CIIRC ČVUT, kde si buduje vlastní vědecký tým.

IEEE SSCI je každoroční mezinárodní konference o výpočetní inteligenci sponzorovaná IEEE Computational Intelligence Society. Zahrnuje sérii sympozií pokrývajících řadu témat souvisejících s výpočetní inteligencí.