Česko a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT budou hrát důležitou roli v evropském výzkumu AI

1
7275

Výzkum umělé inteligence (Artificial Intelligence – AI) v České republice byl potvrzen jako významný a silný na evropské mapě umělé inteligence (AI). Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), se zapojí hned do tří z pěti úspěšných projektů, jejichž podporu oznámila v závěru minulého týdne Evropská komise. Čtyři z vítězných projektů vytvoří velké evropské sítě specializovaných center excelence. Ten pátý – s velmi výraznou rolí CIIRC ČVUT – bude tyto sítě koordinovat a formovat evropský ekosystém umělé inteligence. Do soutěže se zapojila prakticky celá evropská komunita AI.

Záměrem Evropské komise (EK) je vybudovat autonomii EU v klíčových technologiích, zejména prostřednictvím posílení výzkumu AI v Evropě. „AI made in Europe“ se stává značkou pro etickou a důvěryhodnou umělou inteligenci. Za tímto účelem bylo v rámci Horizontu 2020 (výzva ICT 48-2020) vyčleněno 50 miliónů eur, připravujících půdu pro mnohem větší investice v blízké budoucnosti. Cílem je rozšířit stávající výzkumné kapacity a snížit roztříštěnost vědecké komunity vytvořením sítí stávajících center AI. Úspěšné sítě tvoří ti nejlepší výzkumníci AI v Evropě.

CIIRC ČVUT bude zapojen v projektech pokrývajících širokou škálu oblastí a aktivit.  Cílem projektu ELISE (European Learning and Intelligent Systems Excellence – Evropská excelence v učení a inteligentních systémech) je aktivace nejlepších evropských výzkumníků v oblastech opírajících se o strojové učení. Projekt TAILOR (Foundations of Trustworthy AI – Integrating Reasoning, Learning and Optimization – Základy důvěryhodné AI – integrace uvažování, učení a optimalizace) vypracuje ambiciózní cestovní mapu výzkumu a inovací pro důvěryhodnou AI a bude řešit velké výzvy v oblasti zdraví, mobility a řízení zdrojů. Projekt VISION (Value and Impact through Synergy, Interaction and coOperation of Networks of AI Excellence Centres – Hodnota a dopad prostřednictvím synergie, interakce a spolupráce sítí center excelence AI) bude koordinovat aktivity mezi čtyřmi novými sítěmi center excelence v AI a také vůči Evropské komisi.

 „Díky našemu institutu se ČVUT stalo jednou z nejúspěšnějších institucí v této výzvě. Úspěch je to samozřejmě týmový, jak na naší straně, tak i na straně našich partnerů,“ uvedl prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT. „Naší silnou stránkou jsou špičkoví vědci a držitelé prestižních ERC grantů v AI, jako je Dr. Josef Urban, expert na umělou inteligenci a uvažování, a Dr. Josef Šivic, specializující se na výzkum počítačového vidění a strojového učení. V neposlední řadě máme také vynikající projektový tým, již dobře napojený na hlavní výzkumná centra v Evropě,“ dodal profesor Mařík.

Zapojení CIIRC ČVUT do tří projektů je pro ČVUT a Českou republiku velkým úspěchem. Zejména projekt VISION vyniká koordinací AI napříč celou Evropou. Projekt – vedený prof. Holgerem Hoosem z Leiden University (Nizozemsko), který předsedá výkonné radě CLAIRE – je založen na vizi, cílech a silné komunitě výzkumníků AI organizovaných v CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe – Konfederace laboratoří pro výzkum umělé inteligence v Evropě, www.claire-ai.org), největší světové sítě výzkumných skupin a institucí v oblasti AI.

Tisková zpráva CLAIRE o jejím zapojení v projektech úspěšných ve výzvě ICT48:https://claire-ai.org/wp-content/uploads/2020/03/CLAIRE-Press-Release-12-2.pdf

V rámci projektu VISION bude jednou z klíčových úloh CIIRC ČVUT pomoci koordinovat a vytvářet synergie mezi projekty AI, které byly vybrány v této výzvě. „Jsme nadšeni, že jsme součástí úsilí, které bude aktivovat a rozvíjet komunitu AI v EU obecně,“ říká Dr. Vít Dočkal z CIIRC – představitel CLAIRE a zodpovědný ředitel pro diseminační aktivity projektu VISION. Všechny úspěšné projekty mají ambiciózní plány. Společným jmenovatelem je zvyšování konkurenceschopnosti EU v oblasti umělé inteligence, atraktivity pro mladé talenty a posilování výzkumné spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem.

Tyto tři projekty představují celkovou dotaci ve výši téměř 26 milionů EUR, tj. cca 676 milionů Kč, z čehož CIIRC ČVUT obdrží bezmála 1,5 milionu EUR, tj. 39 milionů Kč. Klíčovým přínosem je však velikost komunity, která je přímo nebo nepřímo do těchto projektů zapojena. Celkem tyto projekty zahrnují téměř 80 přímých partnerů, ale dotknou se až několika stovek dalších subjektů, od výzkumných institucí, firem, až po jiné sítě a asociace, jako je CLAIRE a ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems – Evropská laboratoř pro učení a inteligentní systémy). To dává ČVUT a ČR obrovskou šanci být na špici evropského výzkumu v oblasti AI a v budoucnosti tento výzkum také významně ovlivňovat a směrovat.

Česká republika je zastoupena také v HumanE-AI-Net, další ze zmíněných čtyř podpořených sítí center excelence. V tomto projektu povedou týmy z Matematicko-fyzikální fakulty pražské Univerzity Karlovy a z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně výzkum v oblasti jazykových technologií.

 

Previous articleRespirátory z 3D tiskáren jsou před dokončením. Tisková data bude možné zaslat kamkoliv
Next articleŠijte roušky pro klíčové pracovníky, vyzývá rektor ČVUT studenty a zaměstantce

1 COMMENT

Comments are closed.