CIIRC ČVUT slaví 10. výročí založení sérií odborných konferencí Industry-AI Days 2023

0
1792

Při příležitosti desetiletého výročí založení Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT připravil institut na přelomu května a června třídenní sérii událostí zaměřených na aktuální témata: Průmysl 4.0 a umělou inteligenci. Industry-AI Days 2023 představí nejen to nejlepší z institutu, ale také díky Národnímu centru Průmyslu 4.0 a centru RICAIP propojí vědu s praxí. Pozvání přijali významní hosté z ČR i zahraničí. Industry-AI Days 2023 jsou kombinací odborného vědeckého programu, strategických setkání špiček státu, akademie a průmyslu, a vzdělávacích workshopů pro firmy a veřejnost. 

Deset let není v kontextu existence nejstarších technických univerzit dlouhá doba. Přesto se Českému institutu informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT podařilo výrazně zapsat do české a evropské vědy. Industry-AI Days 2023, které se konají v termínu 30. května – 1. června 2023 v prostorách CIIRC ČVUT, se budou soustředit nikoli na překonané milníky, ale zejména na současnost. Významní hosté i široká veřejnost budou moci nahlédnout například do výroby modelového auta na několika místech najednou, sledovat ovládání vzdáleného robota přes virtuální realitu nebo si ověřit, jak funguje spolupráce robota s člověkem. Návštěvníci se budou moci zapojit i do diskusí s představiteli vlády a průmyslu nebo získat kvalifikované informace o aktuálně exponovaném tématu umělé inteligence.

„Pouhých deset let od svého vzniku CIIRC ČVUT intenzivně spolupracuje se zahraničními institucemi v Evropě a je součástí předních mezinárodních sítí a evropských projektů pro umělou inteligenci. Je již zřetelným a respektovaným centrem na evropské výzkumné mapě. Zároveň zanechává výraznou stopu v české vědě a spolupracuje s dalšími institucemi a průmyslovými firmami. Podílí se na interdisciplinárním vytváření technologií s významnými dopady na průmysl i společnost. Cíl, který jsme si před 10 lety stanovili, jsme více než naplnili,“ říká vědecký ředitel institutu a jeden z jeho zakladatelů prof. Vladimír Mařík.

V rámci slavnostního dopoledne v úterý 30. května představí CIIRC ČVUT zvaným hostům koncept distribuované modulární výroby, který vyvíjí v rámci česko-německého Výzkumného a inovačního centra pro pokročilou průmyslovou výrobu (RICAIP). Tento přístup firmám umožní průmyslovou výrobu jak optimalizovat, tak i dynamicky přizpůsobovat náhlým změnám. Pomocí virtuální reality se propojíme i do partnerských laboratoří DFKI v Saarbrückenu a CEITEC VUT v Brně. Součástí programu budou i ukázky výroby v Testbedu pro Průmysl 4.0.

„Oslava našeho výročí je také příležitost poděkovat a předat čestné medaile osobnostem, které se o náš institut zasloužily,“ říká Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT. „Je to i příležitost se setkat s našimi významnými partnery jak z akademické sféry, tak státní správy, institucí a firem. V neposlední řadě chceme poděkovat těm, kteří institut takový, jaký je, tvoří. A to jsou naši zaměstnanci.“

Vyvrcholením prvního dne Industry-AI Days 2023 je Národní průmyslový summit, již tradiční konference spolupořádaná Národním centrem Průmyslu 4.0, která vytváří otevřenou platformu pro diskusi klíčových osobností státu, průmyslu a akademické sféry. Pozvání do panelu přijala řada osobností, například ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák nebo prezident Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP Martin Jahn. Letošní ročník se soustředí na představení konkrétních koncepčních řešení pro konkurenceschopnost průmyslu.

Jednou z domén institutu je výzkum v oblasti umělé inteligence. Tomu bude věnován celý druhý den Industry-AI Days: ve středu 31. května na AI Symposiu představí týmy vedené Josefem Šivicem, Robertem Babuškou a Josefem Urbanem aktuální výsledky výzkumu se zaměřením na strojové učení, počítačové vidění a inteligentní robotiku. Konferenci zahájí uznávaný odborník na pokročilé metody umělé inteligence zaměřené na člověka a jeden ze zakladatelů evropské AI iniciativy CLAIRE Holger Hoos. Program doplní panelové diskuse, které se zaměří na trendy a rozvoj ekosystému AI v Evropě. Pozvání přijali Patrick Peréz z francouzského Valeo.AI i přední čeští odborníci na umělou inteligenci, Tomáš Mikolov, Michal Pěchouček či Jan Hajič.

První červen bude ve znamení dnů otevřených dveří. Pro širokou veřejnost, zejména studenty, ale i laiky se zájmem o problematiku AI a některé její aspekty jako důvěryhodnost, transparentnost nebo dopady na vzdělávání a společnost je určen odpolední program AI Open Day. Kromě panelové diskuse s odborníky z předních evropských vědeckých institucí budou moci návštěvníci shlédnout celou řadu interaktivních ukázek a demonstrátorů s prvky umělé inteligence.

Připraven je i odborný program pro firmy, zejména ty, které se na inovace teprve chystají: v rámci Dnů otevřených dveří Národního centra Průmyslu 4.0 a RICAIP se odborná a firemní veřejnost může seznámit s ekosystémem pro Průmysl 4.0. Dozví se, jak si vytvořit strategii pro digitalizaci a jak ji financovat, kde nalézt ty správné partnery, technologie a inovační infastrukturu. Součástí nejen této akce jsou i komentované prohlídky Testbedu pro Průmysl 4.0 s demonstrátory řešení pro Průmysl 4.0 vytvořenými ve spolupráci s průmyslovými partnery.

 

Zástupce médií na tyto události srdečně zveme. Prosíme o potvrzení vaší účasti do 20. května na email alena.novakova@cvut.cz.

Informace o programu jsou dostupné na webu https://industry-ai.cz/.

 

Industry-AI Days 2023 program

 

Oslava 10. výročí CIIRC ČVUT
30. května 2023 od 11:00 do 13:00 hodin

 

Národní průmyslový summit
30. května 2023 od 13:00 do 17:30 hodin

 

AI Symposium
31. května od 9.00 do 17:20 hodin

 

Open Day for Industry 4.0
1. června 2023 od 9.00 do 14:00 hodin

 

AI Open Day
1. června od 14:00 do 18:20 hodin

 

Místo konání:
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3
Praha 6 – Dejvice

Previous articleWomen in Tech: the Gender Algorithm
Next articleStudio N LIVE: Jak moc inteligentní je umělá inteligence?