CIIRC byl u vzniku European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS)

0
855

Přední evropští vědci umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) založili Evropskou síť pro výzkum umělé inteligence. ELLIS – Evropská laboratoř strojového učení a inteligentních systémů, která byla vědecké obci poprvé představena na jaře 2018 otevřeným dopisem. ELLIS nyní oznamuje formální ustavení své profesní asociace, která začíná budovat její výzkumnou a organizační strukturu. Z České republiky se založení ELLIS na prestižní konferenci Neural Information Processing Systems (NeurIPS) zúčastnili Josef Šivic a Tomáš Pajdla, výzkumníci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze.

Snímek ze slavnostního založení ELLIS 6. 12. 2018

ELLIS vybuduje síť excelentních evropských pracovišť, která usilují o dosažení zásadních výsledků ve strojovém učení a umělé inteligenci a která budou schopna konkurovat, ale i spolupracovat, s výzkumnou špičkou v USA a v Asii. ELLIS vybuduje celoevropský program doktorského studia, který vychová další generace AI výzkumníků, a otevře aktivní program partnerství s evropským a globálním průmyslem, aby výsledky AI výzkumu bezprostředně stimulovaly ekonomický růst.

V odborné rovině se ELLIS zaměřuje na výzkum a využití metod strojového učení a hlubokých neuronových sítí, které počítačům umožnily se učit z rozsáhlých souborů reálných dat. Učení z reálných dat již přineslo převratné výsledky při řešení obtížných a po dlouhou dobu otevřených problémů AI, v rozpoznávání řeči, obrazů, strojovém překladu. Strojové učení v AI do budoucna otevírá zcela nové aplikace, digitální bezpečnost, automatickou diagnostiku v medicíně, inteligentní asistenčních systémy v dopravě i plně automatizované nakupování.

Více o ELLIS