Inovace v oblasti mobilních robotů představila konference ECMR

0
4418
European Conference on Mobile Robots, 2019, Praha, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, CIIRC.

Již devátý ročník mezinárodní konference o mobilních robotech (European Conference on Mobile Robots -ECMR), kterou letos pořádá skupina Inteligentní a mobilní robotiky Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, se uskutečnil ve dnech 4. – 6. září v Praze. Konference se zúčastnilo více než sto špičkových vědců zejména z Evropy, ale také z Ameriky či Asie.

ECMR je mezinárodní otevřené bienále, které slouží především mladým vědcům v oblastech základního a aplikovaného výzkumu jako fórum k diskusi o nejnovějších výsledcích a inovacích v oblasti výzkumu a využití metod umělé inteligence v oblasti mobilní a autonomní robotiky.

Na konferenci bylo možné si poslechnout key-note mluvčí s mezinárodním renomé.  Dr. Josef Šivic (INRIA Paříž, Francie) promluvil o vizuální lokalizaci v proměnlivém prostředí a automatickém učení z instruktážních videí.  Prof. Dr. Robert Babuška (TU Delft, Nizozemsko) představil možnosti použití symbolické regrese pro řízení robotů bez modelu a Prof. Dr. Melanie Zeilinger (ETH Curych, Švýcarsko) prezentovala poslední výsledky v oblasti v řízení předpovědním modelem (model predictive control) a zahrnutí bezpečnostních omezení do řízení založeném na učení.

„Kromě keynote přednášek mě hlavně zaujaly dva příspěvky“, říká Karel Košnar, jeden z účastníků konference. „První s názvem ‚OnboardDepth: Depth Prediction for Onboard Systems‘ autorů z Google X se věnuje využití hlubokých neuronových sítí pro odhad hloubky v obraze, zejména tam, kde klasické přístupy často selhávají. Předvedený přístup konzistentně doplňuje chybějící data v hloubkové mapě. Druhým je ‚Learning Objectness from Sonar Images for Class-Independent Object Detection‘ od Matiase Valdenegro-Toro z německého výzkumného centra umělé inteligence, který dosahuje překvapivě dobrých výsledků v detekci objektů v podvodních sonarových datech. Protože jsem na podobném problému také pracoval, vím, jak jsou sonarová data náročná na zpracování a o to více oceňuji předvedené výsledky“, doplňuje Košnar.

Témata, která konference pokrývá, zahrnují převážně inteligentní mobilní robotiku, postupy řízení robotů s prvky umělé inteligence, metody autonomní navigace, plánování, multirobotické systémy, stejně jako robotické technologie pro krizová využití, roboty schopné koexistence v lidsky orientovaných prostředích, či přímé  spolupráce s lidmi, nevyjímaje ani inovativní postupy a řízení robotů pro průmyslovou výrobu se zaměřením na Průmysl 4.0 a další aplikace.

Konference ECMR 2019 se uskutečnila za technického přispění IEEE Robotics and Automation Society,  finančního příspěvku firmy ABB  a byla dále podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu Robotika pro Průmysl 4.0 (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000470) a z programu EU HORIZON 2020 na podporu výzkumu a inovací v rámci projektu RICAIP s grantovou dohodou č. 857306.

Více informací o proběhlém ročníku naleznete zde: https://www.ecmr2019.eu

Previous articleZažít Kampus Dejvice jinak
Next articleKulatý stůl s Vladimírem Maříkem na téma Smart City