Projekt RICAIP zahájen. Propojí umělou inteligenci s průmyslovou robotikou

0
5993

Možnosti využití virtuální a rozšířené reality pro řízení průmyslové výroby na dálku nebo systém pro její rychlé přizpůsobení podle momentálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků. Toto je jen zlomek toho, co budou výzkumníci vyvíjet v projektu RICAIP. RICAIP, který byl dnes za účasti více než stovky významných hostů slavnostně zahájen v Praze na CIIRC ČVUT, posouvá hranice nynějšího chápání automatizované průmyslové výroby směrem k výrobě flexibilní, distribuované.

 Rozhodnutí o podpoře pro RICAIP (anglická zkratka pro Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) přišlo z Evropské komise na jaře tohoto roku, oficiálně projekt startuje v září. V následujících více než šesti letech budou moci partneři projektu RICAIP čerpat podporu dosahující téměř 50 mil. eur (1,2 mld. Kč). Vznikne tak Evropské centrum excelence pro pokročilou průmyslovou výrobu, největší v oblasti umělé inteligence (AI) a průmyslové robotiky, které stojí na strategické spolupráci ČR a SRN. Partnery projektu jsou jeho hlavní koordinátor CIIRC ČVUT, dále CEITEC VUT a za německou stranu DFKI a ZeMA sídlící v Saarbrückenu.

Generální ředitel Evropské komise Jean-Eric Paquet zdůraznil, že získání této podpory je oceněním výjimečné kvality hodnoceného projektu a upozornil, že od EU získal financování jen každý patnáctý z jinak obecně velmi kvalitních předložených projektů. Řekl tak o dva dny dříve v Bruselu při slavnostním podpisu dokumentu, kterým EU přiděluje částku 15 milionů eur na vybudování Centra excelence RICAIP. Zbývající část financí bude hrazena z evropských strukturálních fondů a národních zdrojů.

„Je to významný projekt podporující Národní inovační strategii i Národní strategii pro umělou inteligenci. Je plně konzistentní s úsilím EU o posílení výzkumu v oblasti průmyslové výroby o výsledky výzkumu v oblasti AI,“ uvedl ve video zdravici ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Jsem přesvědčen, že projekt poskytne významnou podporu malým a středním firmám a stane se také nástrojem pro efektivní rozšíření spolupráce s německými partnery a ke zvýšení našeho přínosu rozvoji výrobního potenciálu EU,“ dodal a ujistil přítomné o důležitosti projektu a plné podpoře ze strany české vlády.

Slavnostní ceremonie se zúčastnil také profesor Wolfgang Wahlster, jeden ze zakladatelů konceptu Průmyslu 4.0 (tzv. Industrie 4.0) a iniciátor projektu RICAIP, někdejší ředitel centra DFKI a jeho současný hlavní poradce. Při této příležitosti obdržel prof. Wolfgang Wahlster medaili CIIRC ČVUT. Medaile byla také udělena za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji českého průmyslu Eduardu Palíškovi, generálnímu řediteli Siemens ČR.

„Průmyslová AI pro Průmysl 4.0 je motorem inovací pro české a německé národní ekonomiky,“ uvádí profesor Wolfgang Wahlster a vysvětluje dále: „protože obě jsou silně závislé na exportu vysoce kvalitních, špičkových fyzických produktů jako základu pro inteligentní služby a nové obchodní modely. Spolu s našimi českými přáteli a spolupracujícími partnery na CIIRC ČVUT uděláme, co bude v našich silách, aby se RICAIP stal ʿMekkouʾ pro příznivce Industrie 4.0.“

 „Digitální revoluce připravuje cestu k inteligentním výrobkům a výrobě s větší flexibilitou, výrazně menší spotřebou zdrojů a vyšší mírou individualizace zaměřené na zákazníka,“ potvrzuje jeho slova profesorka Jana Koehler, která stojí od února tohoto roku v čele DFKI, a dodává: „RICAIP bude hnací silou a aktivátorem této revoluce pro českou a německou ekonomiku.“

„Nově budované centrum RICAIP má skutečně evropský formát a bude sloužit výzkumu v oblasti inteligentní výroby napříč Evropou. Samozřejmě významná část kapacity posílí modernizaci českých malých a středních firem. Významná je i ta skutečnost, že RICAIP přispěje k rozšíření moderní výchovy studentů a doktorandů na ČVUT a VUT,“ uvádí profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT.

Centrum RICAIP již od začátku klade důraz na strategická mezinárodní partnerství. Významnou roli v této spolupráci hraje CLAIRE-AI, největší světová asociace výzkumných skupin a institutů pro umělou inteligenci a v poslední době se nejdynamičtěji rozvíjející evropská výzkumná síť AI. Za pouhý rok od jejího vzniku podpořily CLAIRE tisíce vědců v celkem 34 zemích. „CLAIRE a RICAIP jsou velmi synergické, a mít tedy silné zastoupení obou organizací zde v Praze je dobré pro Českou republiku a ještě lepší pro Evropu,“ zdůraznil zakladatel této iniciativy profesor Holger Hoos z nizozemské Leiden University, když symbolicky v CIIRC otevřel pražskou kancelář CLAIRE. RICAIP a CLAIRE tedy nyní spojují nejen společné výzvy na poli AI, ale také prostory českého institutu v Praze-Dejvicích.

RICAIPResearch and Innovation Centre on Advanced Industrial Production – Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu – je založen na strategickém partnerství mezi předními českými a německými výzkumnými institucemi. Zakládajícími partnery jsou CIIRC ČVUT spolu s CEITEC VUT v Brně, DFKI (Deutsches Forschungzentrum für Kunstliche Intelligenz) a ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik), oba ze Saarbrückenu, kteří spolupracují od roku 2017 na vzniku česko-německého výzkumného centra v oblasti pokročilé distribuované výroby. RICAIP má za cíl vybudovat unikátní distribuované výzkumné a experimentální pracoviště “RICAIP Industrial Testbed Core“, první svého druhu v Evropě, které bude sloužit pro vývoj a testování inovativních řešení pokročilé a plně integrované průmyslové výroby, neustále se optimalizující dle měnícího se prostředí.

RICAIP byl připravován ve dvou fázích v rámci výzvy Evropské unie Horizon 2020 s názvem WIDESPREAD-04-2017-Teaming. Koordinátorem celého projektu a také zodpovědným řešitelem na straně CIIRC ČVUT je prof. Vladimír Mařík. Jako výstup fáze 1 (od září 2017 do srpna 2018) byla zformulována přihláška pro realizaci RICAIP ve druhé fázi. Rámec pro spolupráci byl přitom dán už v roce 2016 a zaštítěn podporou ze strany kancléřky Spolkové republiky Německo, Angelou Merkelovou, a tehdejším premiérem ČR, Bohuslavem Sobotkou.

V dubnu tohoto roku uspěl RICAIP mezi více než dvěma sty dalšími projekty, kdy Evropská komise oznámila výsledky hodnocení pro výzvu Teaming Phase 2 programu Horizon 2020. Kromě RICAIP rozhodla EK o podpoře pro dalších 13 nových center excelence, mezi které rozdělí celkem 195 mil. eur. Každý projekt tedy získává přibližně 15 mil. eur. Úspěch v tomto hodnocení znamená pro RICAIP další prostředky ze strukturálních fondů EU v rámci národního programu OP VVV, a to dohromady 33,5 mil. eur pro oba české partnery CIIRC ČVUT a CEITEC VUT. V konečném důsledku tedy CIIRC ČVUT bude moci čerpat přibližně 27 mil. eur, CEITEC VUT pak 17,7 mil. eur, němečtí partneři dohromady 3,7 mil. eur. Většina nového technologického vybavení bude pořízena do pražského a brněnského Testbedu už v roce 2020.

 

Previous articleStovky návštěvníků si užily technologie Testbedu pro Průmysl 4.0 v rámci akce Zažij město jinak
Next articleDen otevřených dveří v Centru města budoucnosti: 3. 10.