Zástupci Evropské komise diskutovali o propojení vědy a firem na CIIRC ČVUT

0
1946

Témata jako státní politika na podporu výzkumu a vývoje v akademickém a obchodním sektoru, spolupráce akademické sféry a průmyslových firem, automatizace, robotizace, umělá inteligence a vliv těchto faktorů národní ekonomiku, diskutovali zástupci Evropské komise na CIIRC ČVUT během pracovní večeře, která se konala 14. listopadu v reprezentativních prostorách institutu s výhledem na Pražský hrad.

Neformální setkání se konalo v rámci příprav tzv. Evropského semestru 2020 pro Českou republiku. EU semestr umožnuje zemím EU koordinovat jejich ekonomickou politiku a řešit hospodářské výzvy, kterým EU čelí. „Těší mne, že jsme se jako jedna z českých institucí mohli zapojit do tohoto důležitého dialogu a především pomoci propojit orgány Evropské komise i se zástupci průmyslové sféry, kteří do této diskuse přináší řadu klíčových aspektů,“ vysvětluje vědecký ředitel CIIRC ČVUT prof. Vladimír Mařík důvod setkání.

Za CIIRC ČVUT se večeře kromě vědeckého ředitele prof. Maříka účastnili i další vědci v čele s Václavem Hlaváčem, Janem Šedivým, Lenkou Lhotskou, Josefem Šivicem a Tomášem Pajdlou. Zástupci průmyslu pak byli z řad představenstva Národního centra Průmyslu 4.0. Za Škoda Auto a. s. to byli Jana Polášek Filová a Stanislav Schneidr a za ABRA Software Petr Vojta.

Evropskou komisi reprezentovali zástupci Secretariat-General, DG ECFIN, DG GROW, DG EMPL, DG RTD, DG REGIO, Stálé zastoupení EK v ČR.