Záznam z konference s názvem: Digitální řešení…pro každý průmyslový den

0
1318

V prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) se 1. listopadu 2017 dne sešli desítky zájemců o témata, jako jsou digitalizace, automatizace a Průmysl 4.0. Dohromady je svedla konference pořádaná společnostmi Deloitte a Siemens, Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a CIIRC. Čeští i zahraniční řečníci se ve svých vystoupeních soustředili především na možnosti využití digitálních řešení v praxi a konkrétní příklady průmyslové digitalizace. Na závěr čekala účastníky komentovaná prohlídka experimentálního prostředí Testbed pro Průmysl 4.0.

Po úvodních slovech přivítali moderátoři Senta Čermáková (Deloitte) a Leoš Dvořák (Siemens) na pódiu profesora Vladimíra Maříka, ředitele CIIRC, který představil institut, jeho aktivity a vize. Zdůraznil, že jedním z cílů CIIRC je spojovat excelenci s užitečností. I proto má u nich docházet nejen ke špičkovému výzkumu, ale také k transferu těchto znalostí směrem k malým a středním podnikům. „Náš ústav není jen plný badatelů, ale i lidí, kteří jsou schopni postavit montážní linku,” zmínil Mařík. Důkazem může být Testbed pro Průmysl 4.0 sestrojen v CIIRC, který mj. simuluje inovativní řešení pro chytré továrny.

Na závěr konference byl prostor na otázky z publika, které směřovaly na hosty kulatého stolu – Vladimíra Maříka, Eduarda Palíška a Franka Siemese. Jedním z dotazů bylo, zda Průmysl 4.0 není pouze „buzzword“. To podle Palíška vyvrací příklady z praxe, z nichž některé zazněly i při této konferenci. Na závěr debaty se všichni řečníci shodli na tom, že pokud by měla vláda přijít pouze s jednou jedinou oblastí, kterou podpoří, mělo by to být bezpochyby vzdělání. To totiž je a bude motorem celé průmyslové revoluce. Na závěr celé konference čekala účastníky prohlídka Testbedu, kde viděli využití digitálních řešení v praxi.

Zajímá vás konference a všechno, co na ní zaznělo? Podívejte se na celý
záznam