online konference: Budoucnost české energetiky

0
2187

Datum / čas
Date(s) - 10.03. - 11.03.
Celý den

Kategorie ne Kategorie


Vážená paní, vážený pane,

Dovolte, abychon  Vás jménem vědeckého ředitele CIIRC prof. Vladimíra Maříka pozvali na 2. konferenci Institutu Equilibrium s názvem „HLEDÁNÍ ČESKÉ CESTY II – Budoucnost české energetiky“. 

Tato konference navazuje na úspěšnou úvodní konferenci Hledání české cesty I. v červnu 2020. V původně plánovaném termínu se konference uskutečnist nemohla a nakonec jsme se rozhodli přistoupit k náhradnímu termínu ve dnech 10. a 11. 3. 2021 ve formě videokonference. Už nešlo dále čekat, protože situace se v předmětné oblasti prudce vyvíjí – nikoliv vždy vhodným směrem – a Institut považuje za nezbytné se k mnoha aktuálním otázkám energetiky vyjádřit.

Energetika v celé své šíři včetně teplárenství představuje důležitou součást života naší společnosti – bude sehrávat v budoucnosti klíčovou roli pro její rozvoj. Roli stimulující nebo omezující. Již dnes rozhodujeme o tom, jaká její role v budoucnosti ČR bude.  Je proto nezbytné o ní diskutovat, hledat její transformační potenciál pro celou společnost a rovnovážné cesty směrem k jasné perspektivě nízkoemisní energetiky, která se musí opírat o zcela nové, netradiční technologie. Informatika mění charakter celé společnosti a i energetika se musí tomuto trendu podrobit.  Jaderný odpad stejně jako další netradiční energetické zdroje či přístupy musí být podrobeny interdisciplinárním kybernetickým pohledům.

Právě nezávislý interdisciplinární přístup, hledající dynamickou rovnováhu v rozvoji jednotlivých aspektů života společnosti, je v centru pozornosti Institutu Equilibirum. Využijte proto, prosím, unikátní příležitosti vyslechnout ty, co takto přemýšlejí o naší budoucnosti, a současně dokáží mluvit věcně a srozumitelně k širší veřejnosti.

Přednášející: Jaroslav Míl, Martin Hájek, Vladimír Wagner, Peter Staněk, Vladimír Mařík. Pavel Hrzina, Radek Škoda, Hynek Beran, Miroslav Bárta, René Neděla, Jan Fousek, Peter Kalaš

Panelisté: Václav Pačes, Martin Hájek, Vladimír Wagner, Jan Fousek,
Vladimír Mařík, Hynek Beran, Pavel Hrzina, Josef Fantík, René Neděla, Peter Kalaš

Účast na konferenci je po registraci zdarma. 

Program konference