Cluster 4.0 Conference

REGISTRACE DIH4AI WINTER SCHOOL

CIIRC ČVUT vás společně s centrem RICAIP a projektovými partnery zve na konferenci Cluster 4.0 na téma Průmysl 4.0, flexibilní výroba a systémová integrace. Akce je pořádána u příležitosti ukončení projektu Cluster 4.0 – Metodologie systémové integrace. Na programu bude prezentace výsledků výzkumu a setkání mezinárodní sítě akademických a průmyslových partnerů.  Konference se koná ve čtvrtek 26. ledna 2023 od 9:00 na CIIRC ČVUT.

Zaměříme se na náročná výzkumná témata Průmyslu 4.0 – flexibilní výrobu, energetickou optimalizaci nebo výrobu řízenou daty a také na systémovou integraci a vytvoření jednotné softwarové architektury pro adaptabilní výrobní systémy. Konference je příležitostí pro partnery projektu zhodnotit a prodiskutovat dosažené výsledky a také dává inovativním malým a středním podnikům možnost nahlédnout do témat Průmyslu 4.0.
Registrujte se zdarma zde.

Konference je určena pro:

 • výrobní firmy
 • systémové integrátory
 • vývojáře
 • studenty a výzkumníky
 • a další profesionály

Program

Program bude probíhat v českém jazyce s výjimkou prezentací zahraničních řečníků (bez tlumočení).

8:30 – 9:00 Registrace


9:00 – 11:10 Moderní přístupy k flexibilní výrobě

 • Tilman Becker, RICAIP, DFKI: Flexible Production: A Big Picture (přednáška v anglickém jazyce)
 • Daniel Porta, DFKI: Asset Administration Shell and Its Industrial Relevance (přednáška v anglickém jazyce)
 • Achim Wagner, DFKI: Smart Production in the Context of Multiagent Systems (přednáška v anglickém jazyce)
 • Pavel Burget, CIIRC ČVUT: Integrační platforma Cluster 4.0: Přístup k modulární a flexibilní výrobě
 • Petr Novák, CIIRC ČVUT: Flexibilní plánování a řízení výroby v distribuovaných systémech

11:10 – 11:30 Coffee Break


11:30 – 13:00 Energetická optimalizace a data mining

 • Zdeněk Hanzálek, CIIRC ČVUT: Plánování výroby s proměnlivou cenou energií a úspornými režimy – Power of Pre-Processing
 • Přemysl Šůcha, CIIRC ČVUT: Energeticky úsporná robotická výroba
 • Martin Ron, Factorio Solutions: Hledání vzorů s proměnlivou délkou v datech a jejich význam v průmyslu

13:00 – 14:00 Oběd


14:00 – 15:30 Monitoring obráběcích operací a stavu strojů

 • Petr Kolář, CIIRC ČVUT: Úvod do monitoringu obráběcích strojů a operací
 • Miroslav Dub, SIDAT; Jiří Švéda, CIIRC ČVUT: Monitoring stavu obráběcích strojů – motivace a ukázky řešení
 • Štěpán Chládek, CIIRC ČVUT: Monitoring procesu obrábění – framework pro sběr a vyhodnocení dat
 • Štěpán Fiala, CIIRC ČVUTVyužití strojového učení pro analýzu dat – praktická ukázka
 • Matěj Sulitka, Fakulta strojní, ČVUT: Využití digitálního dvojčete obráběcího stroje k analýze signálů z řídicího systému

16:00 Networking a komentované prohlídky Testbedu pro Průmysl 4.0

 

Konference Cluster 4.0 je součástí třídenního vzdělávacího programu pro firmy. Přijměte pozvání také na akci DIH4AI Winter School for SMEs zaměřenou na AI technologie, která se koná 24. – 25. ledna 2023. Více informací.

Konferenci Cluster 4.0 vám přináší CIIRC ČVUT díky projektům RICAIP a Cluster 4.0 ve spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0 a projektem DIH4AI.

Místo konání

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT)

Testbed Control Room (Vchod budova B1)

Jugoslávských partyzánů 1580/3

160 00 Dejvice, Praha

Na obsahu akce spolupracuje projekt Braine