Shromáždění pracovníků CIIRC 26. 6. 2018

Pravidelné půlroční shromáždění pracovníků CIIRC ČVUT se sešlo 26. 6. 2018 od 15:00 v budově CIIRC. Nejdříve předal zastupující ředitel CIIRC ČVUT prof. Vladimír Kučera medaili CIIRC č. 2 dřívějšímu rektorovi ČVUT prof. Václavovi Havlíčkovi za zásluhy o CIIRC. Založení CIIRC v roce 2013 je jím podepsané. Potom promluvil prof. V. Mařík o současné situaci kolem jeho odvolání z ředitelské funkce a o včerejší schůzce rektora ČVUT u předsedy vlády ČR. Dále Václav Hlaváč mluvil o zasedání AS ČVUT, které proběhne ve středu 27. 6. odpoledne a o CIIRC bude jednat v bodech 11, 12 a 13 svého programu.

 

 

 

 

 

Ředitel CIIRC V. Kučera předává medaili č. 2 bývalému rektorovi prof. V. Havlíčkovi
Prof. V. Havlíček děkuji za medaili.