CIIRC ČVUT hostil výroční konferenci Czexpats in Science v sobotu 21. prosince 2019

0
1722

Czexpats in Science je neformální, nezisková platforma propojující české vědce žijící v zahraničí. Kromě propojování vědců navzájem pomáhá CzexPats in Science spojit vědce s českými výzkumými institucemi a usnadňuje jim případný návrat do České republiky.

Tři mladé vědkyně Markéta Kubánková, Vlaďka Petráková a Anna Stejskalová založily Czechpats in Science neformálně a zdola v roce 2017. Čeští vědci žijící v zahraničí se poprvé osobně setkali na konferenci pořádané Czexpats in Science v prosinci 2018. Akce se účastnil také Václav Hlaváč z CIIRC ČVUT. Zmíněné tři zakladatelky hledaly českou instituci, která by konferenci Czexpats in Science 2019 mohla podpořit tím, že poskytne pro konferenci prostor zadarmo. To se stalo a konference se 140 účastníky se konala v sobotu 21. prosince 2019 v respiriu a červené posluchárně CIIRC ČVUT.  Mezi účastníky byl i Josef Šivic, ex-pat pracující po půl úvazku v INRIA Paříž a v CIIRC ČVUT.

Více informací o Czexpats in Science a konferenci 2019 najdete na webových stránkách CzexPats in Science (pouze česky). CIIRC ČVUT přeje iniciative Czexpats in Science úspěch ve službě vědecké komunitě.