CSI-COP oceněn jako "Best Innovative Privacy Project"

0
2236

 

Projekt CSI-COP financovaný z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 získal 8. prosince 2022 v Londýně ocenění  Best Innovative Privacy Project za nejlepší inovativní projekt v oblasti ochrany soukromí. Byl vybrán jako nejlepší z osmi dalších projektů zařazených do užšího výběru. CIIRC ČVUT je do tohoto projektu zapojen jako jeden z jedenácti partnerů v konsorciu složeném ze sedmi univerzit, jedné neziskové organizace, dvou malých a středních podniků a jedné asociace.

Evropský projekt CSI-COP chce přispět k pochopení toho, jak často a v jakém rozsahu je ve výchozím nastavení webových stránek zakomponováno digitální sledování uživatele, který je navštíví prostřednictvím počítače nebo některého ze svých mobilních zařízení. Tato otázka úzce souvisí s dodržováním GDPR, neboť toto nařízení zajišťuje uživateli webu právo vědět, jaké údaje o něm jsou sledovány i právo sledování odmítnout. CSI-COP vysvětluje zájemcům – občanským vědcům, jak digitální sledování probíhá a zapojuje je do všeobecné diskuze, která souvisí nejen se sílícími obavami společnosti o soukromí jednotlivce, ale i s otázkami, jak bezpečně zacházet s nashromážděnými daty.

Unikátní poznatky získané občanskými vědci jsou systematicky mapovány konsorciem CSI-COP, které s jejich pomocí vytváří taxonomii digitálních trakerů, a ta bude použita v online úložišti trakerů budovaném projektem. Toto úložiště projekt nabídne široké veřejnosti jako otevřený zdroj informací o trakerech používaných v cookies a ve sledovacích aplikacích. Výsledný informační zdroj bude užitečný pro celou škálu různých typů uživatelů od výzkumníků věnujících se otázkám ochrany dat, přes administrativní pracovníky zodpovědné za dodržování GDPR, novináře specializující se na technologie či vývojáře softwarových aplikací, až po rodiče, učitele a osoby zodpovědné za návrh studijních osnov či organizace, které vybavují počítači veřejně přístupná místa např. v knihovnách.

O realizaci projektu CSI-COP výzkumným oddělením biomedicíny a asistivních technologií BEAT našeho institutu jsme již informovali zde a zde. Můžete rovněž shlédnout záznam z prezentace u příležitosti Noci vědců ze září 2021 (úsek 1:06 až 31:15).

 

 

PICCASO Privacy Awards
(
Privacy, InfoSec, Culture, Change, Awareness, Societal, Organisation = PICCASO)

ocenění je udělováno těm, kteří jsou významným přínosem tomuto dynamicky se rozvíjejícímu sektoru – od profesionálů zajišťujících, že jejich společnosti splňují stále složitější právní požadavky, až po akademiky a inženýry prosazující a vyvíjející inovativní způsoby ochrany soukromí. V patnácti kategoriích jsou oceněny jak organizace, tak jednotlivci, kteří utvářejí současnost a budoucnost ochrany soukromí a dat.

 

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 873169.

Previous articleAnalýza českého průmyslu 3/2022
Next articlePF 2023 a vánoční pozdrav Ondřeje Velka