ČVUT získává projekt pro 180 špičkových výzkumníků v robotice a pokročilé průmyslové výrobě

0
4402

Výzkum robotiky a optimalizačních algoritmů na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) bude významně přispívat k transformaci českého průmyslu a jeho mezinárodní konkurenceschopnosti. Projekt ROBOPROX s celkovým rozpočtem 467,9 mil. Kč byl vybrán mezi 26 elitních projektů, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Evropská komise podpoří v rámci výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK). ROBOPROX je jediným projektem podpořeným v rámci této výzvy, který se zaměřuje na výzkum v oblasti robotiky a průmyslové informatiky. Bude rozvíjet nové metody pro pokročilou průmyslovou výrobu.

„Naší hlavní motivací jsou rostoucí nároky českého i evropského průmyslu na flexibilitu, která je nezbytná, aby firmy uměly reagovat na měnící se i individuální požadavky zákazníků a zároveň dokázaly plně respektovat rostoucí environmentální omezení,“ přibližuje prof. Zdeněk Hanzálek z CIIRC ČVUT, který je hlavním řešitelem projektu ROBOPROX, a shrnuje: „Ambicí je pomoci české a evropské ekonomice přejít na flexibilní, ekologickou a konkurenceschopnou výrobu.“

Do projektu ROBOPROX se zapojí až 180 špičkových odborníků. Otevírají se desítky nových doktorandských a postgraduálních pozic a unikátní příležitosti pro talentované vědce a vědkyně z ČR i ze zahraničí. Nábor nových kapacit je již zahájen a bude probíhat následujících několik měsíců. K dalšímu posílení mezinárodních vztahů přispívají vedoucí výzkumníci, kteří mají silné vazby na špičkové zahraniční instituce a renomované univerzity jako jsou LAAS-CNRS Toulouse, TU Delft, DFKI Saarbrücken, University of Southampton, University of Birmingham a další.

„Díky tomuto projektu bude naše univerzita moci pokračovat v excelentním výzkumu v oblasti robotiky. V ROBOPROXu propojíme naše odborné znalosti a zkušenosti a spolu s partnery vyvineme nové přístupy a technologie s dopadem na průmyslovou výrobu. Máme tak skutečně reálnou možnost aktivně přispívat k transformaci českého průmyslu a k naplňování priorit Inovační strategie České republiky,“ zdůrazňuje doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.

Projekt byl připraven ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně (VUT), Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO). Na ČVUT se jedná o skutečně celouniverzitní spolupráci. Podílí se na ní špičkoví výzkumníci a robotici z Fakulty elektrotechnické (FEL), Fakulty strojní (FS), Fakulty stavební (FSv), Fakulty informačních technologií (FIT), Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), který celý projekt také koordinuje.  Realizace potrvá až do poloviny roku 2028.

ROBOPROX se zaměří na využití algoritmů a optimalizačních metod v oblasti plánování výroby a logistiky, energetické efektivity, flexibilního nasazení robotů s vysokou mírou autonomie, bezpečné spolupráce robotů s lidmi v omezeném pracovním prostoru a využití dronů. Dále se zaměří na interdisciplinární výzkum na pomezí optimalizace, teorie systémů, a materiálového inženýrství pro návrh, simulaci a výrobu modulárních konstrukcí a povrchové inženýrství.

Řada oblastí, na které bude mít ROBOPROX dopad, je široká a sahá od základního až po aplikovaný výzkum. Výzkumné aktivity jsou rozdělené do dvou hlavních směrů: oblast řízení a optimalizace systémů, materiálů a výroby a oblast robotiky a výpočetních metod pro výrobu.

Očekává se více než 300 vědeckých publikací, z toho 190 v nejlepších světových časopisech v daném oboru. Záměrem projektu je transformovat tyto špičkové výsledky do podoby konkrétních prototypů, SW, patentů a vytvořit základ pro národní a mezinárodní projekty zaměřené na konkrétní aplikace. Spolupráce bude rozvíjena s řadou průmyslových firem. Mezi partnery, kteří projekt podpořili již při jeho přípravě, jsou například ABB, Škoda Auto, Siemens, Porsche Engineering, Valeo Autoklimatizace, Lasertherm, E.ON Digital Technology, Hofmeister, Packeta, ROTANA nebo start-up RoboTwin.

Foto: J. Ryszawý

Mediální výstupy:

Previous articleOndřej Velek jednal o Průmyslu 4.0 v Azerbajdžánu
Next articleNový algoritmus zjednoduší plánování operací v nemocnicích