ČVUT bylo stoprocentně úspěšné na evropské úrovni v oblasti hodnocení EDIH

0
1895

V červnu zveřejnila Evropská komise výsledky hodnocení zaslaných kandidátů na vznik Evropských center pro digitální inovace (EDIH). ČVUT zaznamenalo úspěch už v loňském roce, když se ze šestice kandidátů na národní úrovni podílelo na dvou projektech – EDIH ČVUT a CYBESECURITY INNOVATION HUB. V případě EDIH ČVUT dokonce na pozici koordinátora. Oba návrhy s podílem ČVUT byly nyní vybrány i na evropské úrovni. 

EDIHy slouží jako jednotná kontaktní místa, která mají za úkol pomoci zejména malým a středním podnikům, ale i organizacím veřejného sektoru s jejich digitální transformací. Poskytují svým klientům celou škálu služeb, školení i své know-how či testovací výzkumnou infrastrukturu.

 „Jedná se o veliký úspěch, jelikož se nám podařilo vytvořit široké konsorcium partnerů, včetně takových, jakými jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR nebo Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,“ uvádí Jaroslav Lískovec za Národní centrum Průmyslu 4.0 (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT), které žádost EDIH ČVUT koordinovalo. „Současná ekonomická i politická situace v Evropě jen zvýraznila potřebu, aby firmy byly odolné, flexibilní a konkurenceschopné, a k tomu EDIHy mohou výrazně přispět,“ dodává Lískovec, který je z pověření rektora celoškolským koordinátorem ČVUT EDIH.

ČVUT, které disponuje výzkumnými týmy v oblasti umělé inteligence na světové úrovni, uspělo jako koordinátor tohoto EDIHu ve dvoukolové žádosti, i na evropské úrovni, což se některým z favorizovaných subjektů v zahraničí nepodařilo. Na přípravě se podílela většina fakult ČVUT a touto koordinovanou snahou se podařilo získat mechanismus financování 3 miliony eur/3 roky. Ten bude primárně sloužit malým a středním podnikům i veřejné správě a poskytovat konkrétní a smysluplné nástroje včetně testování řešení před vlastní investicí a transfer znalostí.

EDIH ČVUT se zaměřuje na poskytování služeb při zavádění prvků umělé inteligence a strojového učení zejména v oblastech průmyslu, zdravotnictví, dopravy a energetiky. Cílem je výzkum směrem k vyšší digitalizaci malých a středních podniků i veřejné správy. Dalšími partnery, kteří se budou podílet na úspěšném dosažení nastavených ambiciózních cílů, jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, Prg.ai, Pražský inovační institut, Inovační centrum Ústeckého kraje a Českomoravské centrum průlomových technologií.

Stejně tak byl Evropskou komisí podpořen CYBERSECURITY INNOVATION HUB, kde je lídrem CyberSecurity Hub, z.ú. z Jihomoravského kraje a kde je ČVUT jedním z partnerů. Specializuje na kyberbezpečnostní výzkum a průmysl, komercializaci a implementaci technologií. Mimo jiné se zabývá osvětou a vzděláváním na poli kybernetické bezpečnosti. Působností spadá Cybersecurity Innovation Hub jak do veřejného, tak i soukromého sektoru.

V první řadě patří veliký dík a uznání Jaroslavu Lískovcovi z NCP4.0 a dalším kolegům z většiny našich fakult a ústavů – bez jejich práce, nasazení a znalostí by ČVUT takto významný úspěch v celoevropském měřítku nezaznamenalo. A děkuji i prorektorům Veronice Kramaříkové a Radku Holému, kteří věnovali schválení EDIHů hodně úsilí. Opět se ukazuje, že naše univerzita jde správným směrem v oblastech vývoje, výzkumu i spolupráce a stává se z ní opravdu excelentní instituce,“ řekl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Jaroslav Lískovec. Foto: R. Sejkot, CIIRC ČVUT

EDIH úzce propojuje akademickou a průmyslovou sféru a vytváří podmínky pro zlepšení inovativnosti a konkurenceschopnosti evropských a českých podniků – zejména malých a středních firem. Projekt je podpořen Evropskou komisí a Českou republikou.

Hlavním koordinátorem Programu Digitální Evropa pro Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, to se také bude podílet na spolufinancování těchto center z Národního plánu obnovy.

Klíčovou roli v programu Digitální Evropa hrají právě Evropská centra pro digitální inovace. Jejich hlavním cílem je Vytvoření sítě evropských center pro digitální inovace (EDIHs), které by měly pokrýt všechny regiony Evropy. Výzvy se kromě českých kandidátů také účastnili žadatelé z Rakouska, Estonsko, Irska, Polska, Belgie, Německa, Itálie, Portugalska, Bulharska, Řecka, Lotyšska, Rumunska, Chorvatska, Finska, Litvy, Slovenska, Kypru, Francie, Malty, Slovinska, Maďarska, Nizozemska, Španělska, Dánska, Islandu, Norska a Švédska. V rámci této výzvy bylo vyhodnoceno celkem 283 předložených návrhů.

Více o EDIH ČVUT na https://www.edihctu.eu/cs_CZ/

 

Previous articleLenka Lhotská převzala v Singaporu čestné ocenění Mezinárodní unie pro fyzikální a inženýrské vědy v medicíně
Next articleVědecký „Oscar“ v oboru počítačového vidění jde i na CIIRC