Evropská laboratoř učících se a inteligentních systémů – ELLIS – otevírá 30 výzkumných poboček (ELLIS Units) v předních institucích po celé Evropě. Pražská ELLIS Unit se nachází na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

0
9115

Virtuálním setkáním zahájilo v úterý 15. 9. svou činnost 30 poboček Evropské laboratoře učících se a inteligentních systémů – ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems). Pobočky – ELLIS Units – se nachází ve 14 evropských zemích a zahrnují instituce jako Oxfordskou univerzitu, ETH Curych, Institut inteligentních systémů Maxe Plancka v Tübingenu a další. Mezi tyto instituce se řadí i Český institut informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT), na kterém se nachází jediná česká pobočka – ELLIS Unit Prague. ELLIS Units rozhodujícím způsobem přispívají k zajištění evropské suverenity a vedoucího postavení v oblasti výzkumu moderní umělé inteligence.  

„Dnešek je oslavou dynamického rozvoje, kterým iniciativa ELLIS prošla od svého založení před pouhými dvěma lety,“ uvedl Bernhard Schölkopf, spoluzakladatel ELLIS a ředitel Institutu Maxe Plancka pro inteligentní systémy v německém Tübingenu, kde také jedna z poboček ELLIS sídlí. „Prvních 17 poboček bylo oznámeno (včetně ELLIS Unit Prague) na konci roku 2019, letos jsme přidali do sítě dalších 13. Konsolidací společného úsilí přispějí pobočky ELLIS k tomu, aby Evropa mohla konkurovat světovým hotspotům umělé inteligence, zejména USA a Číně. Společně ELLIS Units vytvářejí nové příležitosti pro spolupráci vědců z celé Evropy a jsou pevným základem pro rozvoj umělé inteligence, která je v souladu s hodnotami otevřené evropské společnosti.

Česká ELLIS Unit Prague je založena na vědcích, kteří přišli do CIIRC ČVUT ze zahraničí a vedou zde excelentní týmy OP VVV zabývající se výzkumem v různých oblastech umělé inteligence – Josefu Šivicovi, Josefu Urbanovi a Robertu Babuškovi. První dva jmenovaní jsou i nositelé prestižních ERC grantů. Dále českou pobočku tvoří Tomáš Pajdla, který na CIIRC ČVUT vede skupinu aplikované algebry a geometrie,  Tomáš Mikolov, který se z prestižních výzkumných pozic ve společnostech Facebook či Google vrátil do Česka a na CIIRC ČVUT se se svým týmem věnuje výzkumu obecné umělé inteligence a Torsten Sattler, který přišel na CIIRC ČVUT ze Švédska a věnuje se počítačovému vidění.  Tito vědci a jejich výzkumné týmy jsou základem pro nastavení aktivní spolupráce nejen v rámci ELLIS, ale i s organizacemi a vědeckými týmy v České republice a pro vytvoření prostředí, které bude dlouhodobě atraktivní a schopné přilákat do České republiky vědce ze zahraničí.

„Získání ELLIS Unit na CIIRC ČVUT je i oceněním naší dosavadní práce. Je zde unikátní prostředí, které stimuluje tvorbu základních výzkumných výsledků a jejich následný převod do konkrétních aplikací  s dopadem na ekonomiku a společnost. ELLIS pro nás představuje propojení se špičkovými evropskými instituty a vědci v umělé inteligenci. Jsme ale také maximálně otevřeni spolupráci s českými firmami a výzkumnými týmy,” dodává Josef Šivic, ředitel ELLIS Unit Prague.

Organizace ELLIS zahájila svou činnost v roce 2018. Jejím ústředním cílem je posílit špičkový evropský výzkum v oblastech založených na strojovém učení tím, že bude vědcům nabízet vynikající výzkumné příležitosti v Evropě a bude vychovávat novou generaci mladých evropských vědců v těchto oborech strategického významu. Zaměřuje se zejména na řešení základních výzkumných problémů v umělé inteligenci s pozitivními ekonomickými a společenskými dopady. V současné době výzkumná témata v rámci organizace ELLIS zahrnují strojové učení, počítačové vidění, zpracování přirozeného jazyka, robotiku, důvěryhodnou AI zaměřenou na člověka a dále aplikační oblasti jako jsou modelování životního prostředí, návrh autonomních systémů, biologie a lidské zdraví.

ELLIS Units byly vybrány na základě vědecké excelence výborem předních vědců z několika zemí. Celkově jsou pobočky financovány částkou ve výši přibližně 300 milionů EUR na počáteční období pěti let. Dvacet procent z této částky půjde na aktivity v rámci sítě ELLIS, jako jsou výměnné stáže studentů a vědců a organizace společných výzkumných programů a workshopů ELLIS.

ELLIS Units

 1. Alicante (Nuria Oliver, Foundation ELLIS Unit Alicante)
 2. Amsterdam (Max Welling, University of Amsterdam)
 3. Berlin (Klaus-Robert Müller, TU Berlin)
 4. Cambridge (Carl Rasmussen, Jose Miguel Hernandez Lobato, University of Cambridge)
 5. Copenhagen (Ole Winther, University of Copenhagen)
 6. Darmstadt (Stefan Roth, Technical University of Darmstadt)
 7. Delft (Robert Babuska, Delft University of Technology)
 8. Edinburgh (Chris Williams, University of Edinburgh)
 9. Freiburg (Wolfram Burgard, University of Freiburg)
 10. Genoa (Massimiliano Pontil, Italian Institute of Technology and University of Genoa)
 11. Heidelberg (Oliver Stegle, German Cancer Research Center, EMBL, University of Heidelberg)
 12. Helsinki (Samuel Kaski, Aalto University)
 13. Lausanne (Pascal Frossard, EPFL)
 14. Leuven (Matthew Blaschko, KU Leuven)
 15. Linz (Sepp Hochreiter, JKU Linz)
 16. Lisbon (Mario Figueiredo, Instituto Superior Tecnico)
 17. London (Arthur Gretton, University College London)
 18. Munich (Daniel Cremers, Fabian Theis, Massimo Fornasier, Technical University of Munich, Helmholtz Zentrum München)
 19. Oxford (Yee Whye Teh, Stephen Roberts, Michael Wooldridge, University of Oxford)
 20. Paris (Gabriel Peyre, PaRis AI Research Institute, DataIA Institute, Sorbonne Center for Artificial Intelligence)
 21. Prague (Josef Sivic, Czech Technical University)
 22. Radboud (Marcel van Gerven, Radboud University Nijmegen)
 23. Saarbrücken (Bernt Schiele, Max Planck Institute for Informatics, Saarland University)
 24. Technion (Shie Mannor, Technion – Israel Institute of Technology)
 25. Tel Aviv (Amir Globerson, Tel Aviv University)
 26. Turin (Barbara Caputo, Politecnico di Torino)
 27. Tübingen (Matthias Bethge, Bernhard Schölkopf, University of Tübingen, Max Planck Institute for Intelligent Systems)
 28. Unimore (Rita Cucchiara, University of Modena)
 29. Vienna (Christoph Lampert, IST Austria)
 30. Zürich (Andreas Krause, ETH)

 

Na fotografii nahoře vědci z pražské pobočky ELLIS. Zleva Tomáš Mikolov, Tomáš Pajdla, Josef Šivic (ředitel), Robert Babuška, Torsten Sattler.

ELLIS – The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems – Evropská laboratoř učících se a inteligentních systémů byla založena 6. prosince 2018. Jedná se o panevropskou síť vědeckých organizací, které se zaměřují na výzkum a vědecký pokrok v oblastech moderní umělé inteligence, které se opírají o metody strojového učení, jako jsou hluboké neuronové sítě, díky kterým se stroje mohou učit z dat a zkušeností.

V březnu 2019 ELLIS ustanovila 11 výzkumných programů, které se zabývají různými oblastmi výzkumu umělé inteligence a zahrnují více než 100 evropských vědců.

Více informací o ELLIS na https://ellis.eu/en

/

 

Previous articlePřihlašte svou práci do Ceny Wernera von Siemense
Next articleRobots-In-Residence: Robota NAO v Goethe-Institutu programují vědkyně z CIIRC ČVUT