ENERGIE A CIVILIZACE – venkovní výstava ukazuje závislost našeho blahobytu a bezpečnosti na zdrojích energie

0
613

Udržitelná budoucnost – téma, na které navazuje již druhá unikátní výstava z produkce společnosti Medialogue s názvem ENERGIE A CIVILIZACE. Expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. V noci solárně nasvícené panely s fotografiemi a texty nabízejí úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna.

Výstava bude otevřena na pražské Kampě 5. května a návštěvníci ji mohou zdarma navštívit do 27. června 2021. CIIRC ČVUT je partnerem výstavy. 

 

Studio ČT24 s prof. Bártou a prof. Maříkem (čas reportáže 14:24)

Výstava „Energie a civilizace“ nechává každého diváka zamyslet se nad tím, jak energii využíváme a jak mohou naše chování a postoje ovlivnit budoucnost. Podle spoluautora a kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. Co svět stojí světem, otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Dostatek zdrojů je limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i technologií. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává globální a může významně narušit geopolitický poměr sil. Stejně tak pokud chceme dosahovat stále vyšší úrovně naší společnosti, musí být starostí každého z nás otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Energie a civilizace na poutavých snímcích českých i zahraničních autorů

Výstava ukáže typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie, nebo fenomén, kterým je skutečnost, že naše civilizace je vůbec první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu, na což naléhavě upozorňuje Miroslav Bárta.

Mezi zajímavosti patří například objev přírodního „jaderného reaktoru“ starého 2 miliardy let na lokalitě Oklo v Africe.

CIIRC ČVUT je připravil panely k tématům Města budoucnosti a Myšlení 4.0.

Využívání zdrojů má svá omezení. „Růst nemůže jít do nekonečna. Nemůžeme vyrábět více, levněji, rychleji s větším odpadem. To myslím lidé sami cítí, že jednou to skončí a budeme muset přemýšlet, jak šetřit,“ upozornil  prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (ČVÚT).
Energie blízké budoucnosti by měla být bez emisí, fosilních paliv, zelená či komunitní. „Musíme přemýšlet o zdrojích energie. Za dvacet až třicet let dojde k zásadní změně a nahrazení stávajících zdrojů,“ uvedl Vladimír Mařík. I covidová pandemie může v této souvislosti přinést lidem poučení v tom, jak rozumně nakládat s energií. „Výchova má jen částečný dopad. Myslím, že až teprve v okamžiku, kdy lidé uvidí, že jde o nezbytnost, začnou se chovat trochu jinak. Lidé se v současné situaci malinko poučili, viděli, že se planeta trochu zlepšila, když se k ní chováme šetrněji,“ domnívá se Mařík.

„Výstava Energie a civilizace je v pořadí již druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabývám, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás. A dělá mi radost, že mnoho lidí i díky těmto výstavám uvažuje o naší společné budoucnosti s větší zodpovědností,“ uzavírá MgA. Olga Menzelová, DiS., producentka výstavy.

Zdroj: TZ Medialogue, upraveno