Budoucnost české energetiky II

0

Datum / čas
Date(s) - 18.10.
9:00 - 17:00

Kategorie ne Kategorie


Kdy: 18. 10. 2021
Kde: Hotel Clarion Praha

Tato konference navazuje na úspěšnou konferenci “Hledání české cesty II – Budoucnost české energetiky“.

Energetika je páteří celé naší ekonomiky. Budoucnost energetiky však bude v dlouhodobém pohledu záviset na rozhodnutích, která bude nutno učinit v průběhu jednoho či dvou let. Teď se právě na tomto poli hraje doslova o budoucnost naší společnosti, o kvalitu života každého z nás. A proto nám všem leží energetika tolik na srdci. Energetika – a chápeme ji komplexně jako soubor elektroenergetiky, plynového a ropného hospodářství – je velmi složitý systém, jehož každá změna vyžaduje obrovské investice a čas. Proto správná rozhodnutí provedená ve správný čas mohou přinést obrovské úspory i šanci na udržení či rozvoj kvality života. Ta rozhodnutí, která jsou před námi, nebudou lehká a jednoduchá. Musíme se vypořádat s velkým množstvím mnohdy protichůdných požadavků, jako např. s cíli stanovenými EU (FIT 55, dekarbonizace v roce 2050, plná elektromobilita v roce 2035 či povinné roční snižování spotřeby) či s přirozenými požadavky společnosti, které lze shrnout takto: stabilní dodávky energie při sociálně udržitelných cenách.

Energetický systém je systémem velmi složitým, s mnohočetnými vzájemnými vazbami a vazbami na různé stránky života společnosti i každého z nás. Tento systém je třeba uvažovat v plné jeho komplexnosti, z hlediska kybernetického ho optimalizovat při uvažování mnohočetných omezení. Je otázkou, zdali bude možné všechna omezení, někdy rozhodnutá od zeleného stolu, zcela dodržet. A říci to včas. Úkolem je najít optimální dynamickou rovnováhu celého energetického systému v období transformace naší energetiky směrem k dekarbonizaci. Těch otázek, které před námi stojí je opravdu hodně: Jaké zdroje budeme mít k dispozici? Jak zajistíme optimální časování záměny zdrojů? Budeme potřebovat jaderné zdroje a jaké? Jakou roli v transformačním procesu sehraje informatika a umělá inteligence? Kde hledat nezbytné úspory?

Cílem konference „Budoucnost české energetiky II“, která je spolupořádána Institutem Equilibrium, Národním centrem energetických úspor a Národním centrem Průmyslu 4.0 je seznámit širší veřejnost s názory odborníků napříč nejširším spektrem celé energetiky. Jsou to názory často protichůdné, otevírající prostor k odborné diskusi. Ale jedině se znalostí věci, ve vzájemných dialozích lze dospět k rozumným a smysluplným závěrům. Veřejnost nesmí být z diskuse vyloučena, a proto je třeba ji informovat v co největším rozsahu a co nejobjektivněji o současném stavu příprav na transformaci energetiky. A o tom ta konference je.

Více informací

equilibrium-program-konference-budoucnost-ceske-energetiky-ii