iEquilibrium - summit PROČ SE NEBÁT AI

0
1889

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci v rámci seriálu „Hledání české cesty“ s názvem PROČ SE NEBÁT UMĚLÉ INTELIGENCE.

Kdy: ve středu 25. 10. 2023 od 8:30

Kde: České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice

Registrační formulář naleznete na webových stránkách institutu: https://i-equilibrium.cz/akce/proc-se-nebat-umele-inteligence/.

Umělá inteligence je ve středu zájmu společnosti, ale ve veřejném prostoru kolem ní obíhají jak nereálná očekávání, tak řada mylných informací. Populárně naučná konference „Proč se nebát umělé inteligence?“, na kterou naváže připravovaná stejnojmenná kniha, má za cíl seznámit širší veřejnost s opravdovým stavem a perspektivami umělé inteligence. Přehled základních témat a současného stavu výzkumu, řečové technologie, aplikace od průmyslu po archeologii, společenské aspekty jako jsou dopady na trh práce nebo třeba právní a etické otázky, včetně úvah o možné budoucnosti umělé inteligence.

Umělá inteligence je ve středu zájmu společnosti, a to zejména v souvislosti s rozvojem technologií GPT. Mnohé informace, které jsou nejen našim občanům předkládány, jsou poněkud mimo realitu a vyvolávají nejen nezdravá očekávání od této vědní disciplíny, ale i neopodstatněný strach. Strach z toho, že stroje budou mít postupně nad námi navrch, nabydou vědomí a převezmou nad námi vládu. Umělá inteligence nebývá prezentována v celku a ve všech souvislostech a na některé její významné části a výsledky se navíc často zapomíná. Je třeba situaci napravit.

Institut Equilibrium, z.ú., se společně s CIIRC ČVUT a Centrem Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice rozhodl připravit pro širší veřejnost projekt s názvem „Proč se nebát umělé inteligence? “. V prvé řadě se jedná o netradiční formu konference (ve formě pěti tematických panelových diskusí) pro širší veřejnost, která se bude konat dne 25. října 2023 na CIIRC ČVUT v Praze. K projektu byli přizváni nejvýznamnější čeští výzkumníci v oboru. Na tuto konferenci pak naváže populárně naučná publikace.

Cílem konference i knižní publikace je seznámit širší veřejnost s opravdovým stavem umělé inteligence, srozumitelným a věcným způsobem. A to jak se současnými možnostmi a perspektivami v rámci rozmanitých specializací v oboru umělé inteligence, tak s výzkumy společenských souvislostí. Od vývoje jazykových technologií, přes průmysl, otázky práva a bezpečnosti, až k reflexi nereálných hrozeb nebo veřejného mínění.

Mezi panelisty a autory publikace se objeví významný host prof. Holger Hoos, prezident Konfederace laboratoří umělé inteligence v Evropě CLAIRE, a více než dvacet osobností, reprezentujících český výzkum v oblasti umělé inteligence např. Tomáš Mikolov, Vladimír Mařík, Jan Hajič, Jan Černocký, Olga Štěpánková, David Černý, Josef Šivic, Josef Urban, Josef Psutka, Jiří Wiedermann, Miroslav Svítek, Václav Snášel, Michal Pěchouček nebo Jan Romportl.

Registrace bude probíhat od 1.10.2023 do 23.10.2023.
Vložné na konferenci činí 1950,- Kč. Při včasné registraci a platbě do 13.10.2023 včetně, je možné získat zvýhodněné vložné ve výši 1800,- Kč.

Previous articleBlíží se doba, kdy v továrnách bude tma
Next articleNoc vědců 2023 - ohlédnutí