CzechTrade a ČVUT podpoří obnovu Ukrajiny pomocí chytré aplikace propojující poptávku a nabídku

0
1058
CIIRC CTU, PRAHA

Zástupci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Fakulty informačních technologií ČVUT a CzechTrade podepsali memorandum o spolupráci v projektu Poptávky a nabídky Ukrajina 2022. Společný projekt využije unikátní know-how partnerů, jehož cílem je efektivně, ekonomicky a digitálně podpořit obnovu ukrajinského podnikatelského prostředí. Projekt podporuje také Business klub Ukrajina vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Do projektu se zapojí i studenti ČVUT.

Využití algoritmů umělé inteligence včetně strojového překladu pro rychlou komunikaci a nalezení vhodného dodavatele na základě zadaných parametrů v aplikaci: tak bude fungovat nová aplikace vyvíjená Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Fakulty informačních technologií (FIT) ČVUT a CzechTrade. Primárním záměrem je tuto plně digitální a uživatelsky přívětivou aplikaci postavenou na již existujícím informačně-technologickém prostředí CzechTradu využít při náročném procesu obnovy Ukrajiny, a to zejména její podnikatelské infrastruktury. Tím myslíme v první řadě ty nejzákladnější potřeby obyvatel: rekonstrukce obydlí, zásobování vodou, teplem, atp. Aplikace pomůže s využitím snadno dostupných zdrojů s vynaložením minimálních nákladů. Zároveň se jedná i o dobrou exportní příležitost pro české podnikatele.

„Pomoc obyvatelům Ukrajiny na ČVUT vnímáme jako samozřejmou. Je potřeba se již nyní připravit i na dobu po válce, kdy bude nutné na Ukrajině rychle obnovit infrastrukturu. Na CIIRC disponujeme značným know-how a máme zkušenosti s aplikacemi Průmyslu 4.0, jeví se mi tedy logické, že jsme projekt iniciovali“, říká ředitel CIIRC ČVUT Dr. Ondřej Velek. „Zapojí se nejen výzkumné týmy, ale také například Národní centrum Stavebnictví 4.0,“ dodává.

„Původně jsem přišel s mnohem širším plánem“, říká Kryštof Šulc, výzkumník, který projekt na CIIRC ČVUT koordinuje. „Na základě komunikace s Business klubem Ukrajina na Ministerstvu průmyslu a obchodu a posléze s CzechTradem vykrystalizovalo, že se v této fázi soustředíme zejména na vývoj univerzální aplikace, která bude umět chytře propojit poptávku s nabídkou. Tento nápad ihned podpořili také prof. Olga Štěpánková a doc. Lenka Lhotská z CIIRC a doc. Marcel Jiřina, děkan FIT ČVUT, kteří tvoří naši expertní pracovní skupinu.“

Do projektu a rozvoje aplikace se zapojí také studenti, například v rámci hackatonů nebo rozvoje konkrétních částí projektu. „Studenti mají řadu kreativních nápadů a patří mezi generaci, která má digitální technologie přirozeně v sobě. Proto jejich neotřelý pohled může pomoci při volbě efektivních a jednoduchých řešení,“ říká doc. Marcel Jiřina, děkan FIT ČVUT. „Zároveň je to pro studenty příležitost, jak se zapojit do projektů přinášejících konkrétní výsledky a v tomto případě i s pozitivním přesahem“.

Aby dobrý nápad mohl uspět v praxi, bylo potřeba propojit se s někým, kdo se dobře orientuje v podnikatelském prostředí v České republice i na Ukrajině. To vše CzechTrade splňuje. „Na každým dnem měnící se situaci na Ukrajině je potřeba reagovat rychle! Není čas dlouze komunikovat poptávky a nabídky, ale okamžitě propojovat byznysová prostředí v reálném čase a pokrývat potřeby ukrajinské strany. Právě to nová aplikace umožní a efektně tak doplní náš program Export pro obnovu Ukrajiny, který jsme společně s dalšími partnery spustili a již od počátku konfliktu zpracováváme poptávky. Z vyplněných dotazníků na našem webu vidíme, že čeští podnikatelé mají velký zájem pomáhat a nabízí podporu z nejrůznějších oborů od stavebnictví po životní prostředí. Aplikace výrazně urychlí celý proces,“ doplňuje Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

CIIRC CTU, PRAHA

Budoucímu úspěchu platformy, která spojí poptávku s nabídkou, nahrává i skutečnost, že od samého začátku je o projektu informováno a aktivně na něm spolupracuje i Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. Projekt je také podpořen Business klubem Ukrajina – výkonným a inkluzivním nástrojem vlády pro komunikaci s českým podnikatelským prostředím.

„Vznik nástroje na propojování poptávky a nabídky velmi vítáme. Rekonstrukce Ukrajiny si vyžádá velkou míru technologické pomoci a koordinace. Vznik aplikace slibuje rychlý a efektivní přístup k pomoci pro ukrajinské občany, obce, firmy a jiné žadatele. Zároveň by měla přinést srozumitelný přehled míst, kde je potřeba pomoci a kde je možné rozvíjet know-how českých firem,“ říká Mgr. Martin Pospíšil,  ředitel odboru zahraničně ekonomických politik, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Foto: Roman Sejkot, CIIRC ČVUT

Previous articleZahrajte si o „sušenky“
Next articleInovacast s Janem Šedivým