Milan Němý z CIIRC získal Cenu MUDr. Jana Bureše za výzkum v oblasti Alzheimerovy choroby

0
538

Milan Němý z našeho institutu byl oceněn prestižní Cenou MUDr. Jana Bureše za rok 2023. Toto ocenění, které uděluje Alzheimer nadační fond, je uznáním za nejlepší vědecký článek v oblasti neurověd. Milan Němý, působící v Oddělení biomedicínského inženýrství a asistivní technologie na CIIRC, získal tuto cenu za svůj inovativní výzkum zaměřený na mechanismy Alzheimerovy choroby. Jeho oceněný článek s názvem „Cholinergic white matter pathways along the Alzheimer’s disease continuum” (Brain, IF 15.255) přináší nové poznatky, které mohou významně přispět k lepšímu porozumění a léčbě této závažné nemoci.

„Získání Ceny MUDr. Jana Bureše za nejlepší vědeckou publikaci mladých autorů je pro mě především velkou ctí. Je to totiž ocenění odkazující se na jednoho z nejuznávanějších českých vědců a zakladatele moderní neurovědy. Tato cena je pro mě známkou uznání od české komunity neurovědců a neurologů, které si nesmírně vážím. Současně ji vnímám jako závazek do budoucna neustávat v posouvání hranic oboru neurověd a také posilování spolupráce mezi technickým a lékařským prostředím,” říká k získanému ocenění Milan Němý.

Podívejte se na video

Cena MUDr. Jana Bureše – ocenění za vynikající vědeckou práci

Cena MUDr. Jana Bureše je pojmenována po významném českém neurofyziologovi, který se svým výzkumem zapsal do oblasti neurověd. MUDr. Jan Bureš (1926–2012) byl průkopníkem v oblasti výzkumu paměti, hipokampu a neokortexu. Jeho vědecké příspěvky jsou uznávány nejen v České republice, ale i celosvětově, což dokládá jeho členství v prestižní Národní akademii věd Spojených států amerických.

Cena, kterou uděluje Alzheimer nadační fond, je zaměřena na podporu mladých vědců, kteří přinášejí nové poznatky do oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd, s důrazem na problematiku Alzheimerovy nemoci a dalších demencí. Výherní tým získává odměnu 50 000 Kč a je to nejen finanční podpora, ale i uznání vědecké komunity.

V naší studii jsme zjistili, že určité specifické dráhy bílé hmoty mozku hrají klíčovou roli v raných fázích Alzheimerovy nemoci. Pomocí techniky difuzně váženého zobrazování MRI a pokročilého zpracování obrazových dat jsme jako první na světě dokázali vizualizovat in vivo tyto dráhy u zdravých jedinců i pacientů s Alzheimerovou nemocí. To nám umožnilo identifikovat mikrostrukturální změny v různých fázích nemoci. Zajímavostí je, že tato metoda je citlivá i na změny u jedinců se subjektivním kognitivním poklesem. Jedná se o stav, kdy tito jedinci déle, než šest měsíců pociťují problémy s pamětí nebo v jiných kognitivních doménách a obracejí se na odbornou pomoc, nicméně podle psychologických a kognitivních testů se nacházejí stále v normě,“ dodává Milan Němý ke sému výzkumu.

Na základě výsledků tohoto článku je Milan Němý přesvědčený, že mikrostrukturální integrita specifických mozkových drah má vysoký potenciál jako spolehlivý neinvazivní biomarker.

Proces hodnocení a udělování ceny

Do soutěže bylo možné přihlásit pouze publikace uveřejněné v kalendářním roce 2023. Tyto publikace musely být původními sděleními o vlastním výzkumu nebo meta-analýzami, publikovanými v odborných impaktovaných časopisech v Q1 nebo Q2 dle Journal Citation Reports 2023. Přihlášené články byly pečlivě posuzovány správní radou Alzheimer nadačního fondu, která následně tajným hlasováním vybrala vítěznou práci.

Previous articleEseje o vědomí nabídnou pět úhlů pohledu
Next articleVladimír Mařík v rozhovoru pro Seznam.cz