Spolupráce RICAIP se rozšiřuje. S Fraunhofer IWU a VŠB-TUO byla podepsána memoranda o porozumění

0
641

Ve čtvrtek 28. dubna 2022, při příležitosti slavnostního otevření Testbedu pro Průmysl 4.0 v CIIRC ČVUT, byla podepsána dvě memoranda o porozumění, která otevírají cestu k dalšímu rozvoji evropské sítě testbedů propojených v rámci RICAIP. Spolupráce byla takto stvrzena s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) a s německým institutem Fraunhofer IWU. Za centrum RICAIP podepsal dokumenty Dr. Tilman Becker, jeho ředitel.

Centrum RICAIP propojuje funkčně i institucionálně testbed v Praze s testbedy v Brně na CEITEC VUT a v německému Saarbrückenu, který společně spravují dva přední německé výzkumné instituty DFKI a ZeMA. Společně s těmito partnery tak vytváříme základ robustní výzkumné evropské infrastruktury pro průmyslovou umělou inteligenci a robotiku, jedinou svého druhu v Evropě. Tato se postupně rozšiřuje právě připojením institutu Fraunhofer Institute IWU v Drážďanech a budovaného testbedu FEI CPIT TL3 Smart Factory na VŠB-TUO v Ostravě.

„Prohloubení spolupráce s ČVUT a naše zapojení do společného úsilí institutu CIIRC ČVUT a RICAIP je zcela logickým vyústěním již několikaleté spolupráce, kterou úspěšně realizujeme hlavně s týmy z Fakulty strojní ČVUT,“ vysvětluje profesor Steffen Ihlenfeldt, ředitel Frauenhofer IWU.

Fraunhofer IWU má jednu ze svých technických poboček také v Drážďanech, kde se na ploše 1000 m² specializují na výzkum v oblastech aditivní výroby, strojního a lékařského inženýrství.

„Naše spolupráce s RICAIP a CIIRC ČVUT není novinkou, důkazem toho ostatně je i nedávno předložený společný projekt na rozvoj velké výzkumné infrastruktury, který počítá s propojením našeho testbedu CPIT TL3 v Ostravě s oběma RICAIP testbedy v Praze na CIIRC ČVUT a v Brně na CEITEC VUT. Také s institutem Fraunhofer IWU již několik let spolupracujeme na projektech především v oblasti technologií pro řízení energetiky a chytré průmyslové výroby.  Je tedy symbolické, že jsme se dnes všichni setkali a oficiálně tyto vazby potvrdili,“ říká rektor VŠB-TUO prof. Václav Snášel.

„Jsme velmi potěšeni, že tyto dvě instituce se připojují do sítě našich spolupracujících partnerů a otevřou tak možnost k dalšímu rozšíření konceptu RICAIP Industrial Testbed Core,“ shrnul Dr. Tilman Becker, ředitel centra RICAIP.

Kompletní fotogalerii naleznete v Mediatéce ČVUT.

 

Previous articleEvropská miliardová výzkumná infrastruktura pro podporu českého průmyslu. Testbed pro Průmysl 4.0 byl slavnostně otevřen na CIIRC ČVUT
Next articleUS-EU Workshop on Intelligent Manufacturing