Německý prezident navštívil výzkumné centrum RICAIP. Seznámil se s robotickými experimenty i hlavními aktéry Průmyslu 4.0 v ČR

0
4590

V rámci státní návštěvy České republiky navštívil v pátek ráno německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier spolu se svojí manželkou mezinárodní výzkumné centrum RICAIP na pražské technice. Centrum je výsledkem dlouhodobé česko-německé vědecké spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0. Prezident se v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze setkal s představiteli akademické a průmyslové sféry, kteří se podílejí na výzkumu a vývoji moderních technologií pro průmysl. Seznámil se s nejnovějšími experimenty zaměřenými na robotiku a umělou inteligenci. 

Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu – RICAIP – propojuje průmyslové testbedy v České republice, konkrétně v CIIRC ČVUT a CEITEC VUT v Brně, s testbedem německých výzkumných institucí DFKI a ZeMA v Saarbrückenu. Experimentální pracoviště Testbed pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT je díky tomu v posledním roce a půl vybavováno z evropských a národních fondů nejnovějšími technologiemi pro chytré továrny.

„Možnost přivítat pana prezidenta na půdě ČVUT je pro nás velkou poctou i potvrzením významu našich pracovišť pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0,“ vyjádřil doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.

„Návštěva německého prezidenta v této době je pro nás symbolická. Před pěti lety, téměř na den přesně, jsme za přítomnosti německé kancléřky Angely Merkelové podepisovali s prof. Wolfgangem Wahlsterem, tehdejším ředitelem DFKI, dohodu o vědecké spolupráci,“ upozornil prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT. „Jsem rád, že po pěti letech usilovné práce můžeme na stejném místě prezentovat konkrétní výsledky našeho společného centra RICAIP, které překračují hranice našich obou států a dokládají silnou spolupráci v Průmyslu 4.0 na skutečně mezinárodní úrovni.“ 

Prezident zhlédl v testbedu celkem šest robotických experimentů, z toho některé byly připravované ve spolupráci s průmyslovými firmami. Přivítali jej mimo jiné i prof. Radimír Vrba za CEITEC VUT a prof. Michael Valášek za Fakultu strojní ČVUT, která se podílí na budování testbedu a spolupracuje na propojení výuky s průmyslovými aplikacemi.

„Do společných projektů se zapojují jak velké nadnárodní společnosti, tak i české start-upy“, upřesnil dr. Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT. „Spolu s firmami vyvíjíme inovativní řešení, která mohou pomoci transformaci českého průmyslu směrem k výrobě s vyšší přidanou hodnotou, zejména v malých a středních podnicích.“

Setkání s prezidentem se proto zúčastnili partneři Národního centra Průmyslu 4.0, konkrétně Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR, Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škoda Auto, a José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T‑Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.  

„Ukázky, které jsme pro návštěvu pana prezidenta připravili, pokrývají širokou škálu výzkumu našich týmů na CIIRC ČVUT a RICAIP,” přiblížil dr. Tilman Becker, ředitel RICAIP. „S týmem DFKI jsme například na dálku propojili operátora v Praze s roboty v testbedu v  Saarbrückenu, abychom ověřili proveditelnost principů distribuované výroby a také vzdálenou spolupráci člověka a robota.“

Více fotografií ke stažení naleznete zde

Previous articleDeutsche Telekom a T-Mobile otevírají na CIIRC ČVUT společnou laboratoř: pomocí 5G a dalších technologií podpoří firmy a start-upy při digitální transformaci
Next articleKoncepty pro společnost budoucnosti představuje série videí z CIIRC ČVUT