Odborné semináře zaměřené na digitalizaci výroby

0
469

EIT Manufacturing a ČVUT prostřednictvím Fakulty strojní a CIIRC ČVUT s podporou Národního centra Průmyslu 4.0 společně připravily odborné semináře zaměřené na digitalizaci výroby.

České firmy si mohou vybrat ze široké nabídky školení šitých na míru právě jim. Obsah je zaměřen především na praktické využití digitálních nástrojů ve výrobě. Mohou tak získat konkrétní podněty pro zavádění digitálních technologií i pro zvyšování efektivity a flexibility výroby.

Odborníci z řad výzkumníků ČVUT budou předávat své know-how v oboru pokročilé výroby a využívání digitálních nástrojů v oblasti robotiky, výrobních technologií, práce s daty nebo optimalizace procesů.

Pro demonstraci konkrétních řešení využívají infrastrukturu ČVUT a příklady připravené a otestované přímo v našich laboratořích, zejména Testbedu pro Průmysl 4.0.

Semináře představují jedinečnou příležitost k seznámení se s technologiemi, které pomáhají firmám fungovat efektivně. Představují jedinečnou kombinaci odborného výkladu, praktických ukázek a interaktivního obsahu, jsou připraveny mezinárodními týmy a špičkami ve svém oboru, témata jsou prakticky zaměřená s využitím průmyslových demonstrátorů, materiály z výukové platformy Skills.move jsou poskytnuty zdarma a anglické materiály jsou navíc vybaveny odborným výkladem v češtině.

Semináře jsou vhodné zejména pro:

  • Technology zodpovědné za technickou přípravu výroby
  • Vedoucí pracovníky a projektové manažery ve výrobě
  • Pracovníky inovačních oddělení a výrobní a aplikační inženýry
  • Studenty vyšších ročníků vysokých škol s technickým zaměřením

 

Přehled seminářů (podrobnosti o nich naleznete na https://eitm-hub.cz/):

 

Mobilní robotika – Využití ROS pro autonomní mobilní roboty
čtvrtek 1. prosince 2022
9:00-17:00 | CIIRC ČVUT

Monitoring stavu obráběcích strojů – Využití pro zvýšení efektivity výroby
pondělí 12. prosince 2022
12:30-14:00 | online seminář

Přístupy k přípravě NC obrábění – Strategie optimalizací pro vyšší produktivitu a jakost obrábění
pondělí 12. prosince 2022
14:15-15:45 | online seminář

Monitoring procesu obrábění pomocí dat ze strojů – Potenciál a aktuální řešení
úterý 13. prosince 2022
10:00-11:30 | online seminář

Digitální dvojčata – Potenciál uplatnění pro přípravu návrhů, testování a optimalizací NC obrábění
úterý 13. prosince 2022
13:00-14:30 | online seminář

Způsoby sběru průmyslových dat – Základ pro úspěšnou digitalizaci výroby
středa 14. prosince 2022
10:00-12:00 | online seminář

 

Účast na seminářích je zdarma a je možné jich absolvovat libovolný počet.

Registrujte se na https://eitm-hub.cz/registrace/.

Previous articleProfesor Hlaváč zvolen do Akademického senátu ČVUT
Next articleInteligentní robot IPA2X - rozhlasová reportáž s Michalem Sojkou