Abstrakt, V. Kučera: Decoupling. Vyřešení problému otevřeného 80 let

Název:
Decoupling. Vyřešení problému otevřeného 80 let

Přednášející:
Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c., CIIRC ČVUT

Abstrakt:
Bude předloženo nové originální řešení dlouho otevřeného problému teorie lineárních systémů – neinteraktivního řízení či eliminace vnitřních vazeb systému (anglicky decoupling) pomocí stavové zpětné vazby. Problém byl zkoumán již roku 1934, rigorózně formulován roku 1964 a řešení nejjednoduššího případu systémů se stejným počtem vstupů a výstupů pochází z roku 1967. Obecný případ zůstal přes veškerou snahu nevyřešen až na několik zvláštních případů. Předložené řešení nepožaduje žádné omezující předpoklady ani na systém, ani na zpětnou vazbu. Existence řešení je podmíněna výhradně invarianty systému vzhledem k povoleným transformacím. Výsledný systém má diagonální přenos; je rozložen na podsystémy s jedním vstupem a výstupem, které se navzájem neovlivňují. Taková vlastnost podstatně zjednodušuje další analýzu systému a syntézu řízení.

V. Kučera, “Diagonal decoupling of linear systems by static-state feedback,“ IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 62, No. 12, pp. 6250-6265, 2017.


Zodpovídá: Václav Hlaváč