LaTeXová šablona ctutheis od T. Hejdy

Na ČVUT chyběla jednotná LaTeX šablona pro bakalářské, diplomové a doktorské práce na ČVUT, který by splňoval požadavky manuálu grafické identity ČVUT. LaTeX je na ČVUT široce používaný nástroj počítačovou sazbu.

RNDr. Petr Olšák z katedry matematiky FEL ČVUT ze své iniciativy napsal v roce 2012 a zveřejnil velmi povedenou a zmíněné požadavky splňující Plain-TeX šablonu CTUstyle. P. Olšák a V. Hlaváč se snažili najít dobrovolníka, který by vytvořil LaTeX šablonu graficky podobné Olšákově Plain-TeX šabloně.

K úkolu se přihlásil T. Hejda, kterému metodicky pomáhal P. Olšák a V. Hlaváč organizačně a finančně z prostředků CIIRC. Několik dobrovolníků šablonu testovalo. Výsledkem je LaTeX šablona T. Hejdy s názvem ctuthesis, která je poskytnuta volně a byla poprvé zveřejněna v dubnu 2015. Od dubna 2016 je LaTeXová šablona také k dispozici na intranetu ČVUT.