AI4ENGINE

Název: AI for wEaviNG kpIs moNitoring and prEdiction to EIT Manufacturing!
Akronym: AI4ENGINE
Webové stránky projektu:
Registrační číslo: 23273
Výzva: EIT Manufacturing 1st Call for Proposals 2023
Poskytovatel dotace: Evropská unie – EIT Manufacturing
Doba řešení: 01/2023-12/2023
Hlavní řešitel za CIIRC: doc. Ing. Petr Kadera, Ph.D.
Koordinátor: Itemalab Srl
Další účastníci: ČVUT
INES TEC
Consorzio Intellimech
Rozpočet: Celkový rozpočet: €575,000
Podpora EU: €398,125
Z toho podpora pro CIIRC ČVUT: €100,000

 

Kontext instalace tkalcovských strojů (tkalcovských stavů), tkalcovny a úroveň propojení mezi tkalcovskými stavy a systémy řízení se v jednotlivých společnostech značně liší. Nejstrukturovanější tkalcovny mají systémy sběru dat, které poskytují přehled o průběhu sériové výroby v reálném čase a měří efektivitu výroby, a to jak pro jednotlivé tkalcovské stavy, tak pro celou tkalcovnu. I v nejpokročilejších systémech jsou však stále patrná některá omezení: neshromažďují se údaje o stavu tkalcovských stavů, není poskytována vzdálená pomoc ani podpora pro prediktivní údržbu a optimalizaci výkonu a data jsou často nehomogenní a obtížně integrovatelná. Navrhovaný systém bude schopen zobrazovat stav strojů v reálném čase prostřednictvím konfigurovatelného synoptického pohledu, což umožní sledovat klíčové ukazatele výkonnosti. Kromě toho bude systém poskytovat podpůrné služby, jako je plánování údržby, optimalizace účinnosti a integrace s digitálním modelem zařízení.