Confacts II

Název: Multi-layer Connected Factories with hybrid conventional and digital components II
Akronym: Confacts II
Webové stránky projektu:
Registrační číslo: 23105
Výzva: EIT Manufacturing 1st Call for Proposals 2023
Poskytovatel dotace: Evropská Unie – EIT Manufacturing
Doba trvání: 01/2023-12/2024
Hlavní řešitel za CIIRC: Ing. Pavel Burget Ph.D.
Koordinátor: Joanneum Research
Další účastníci: ČVUT
INES
TEC
INEGI
PBN
BEIA
Rozpočet: Celkový rozpočet: €399,450
Podpora EU: €399,450
Z toho podpora pro CIIRC ČVUT: €75,600

 

Partneři se opírají o své znalosti získané v 1. fázi projektu ConFacts, kde uplatňují holistický přístup k integraci digitálních a konvenčních výrobních komponent s integrací na úrovni dílny, která umožňuje geograficky distribuované propojení.

Aby dosáhli nové úrovně výuky a výukových řešení, uvědomili si partneři, že je třeba rozšířit spolupráci směrem k vertikální integraci. Vzhledem k tomu, že „Teaching and Learning Factories (TLF)“ jednotlivých partnerů mají různé operační systémy s různým uspořádáním dat, výstupů, je zapotřebí nový přístup integrace zaměřený na simulaci reálného výrobního hodnotového řetězce.

V projektu ConFacts-2 bude rozšíření hodnotového řetězce dosaženo prostřednictvím integrace vzájemně závislých výrobních dat různých úrovní výroby. Každou z různých úrovní bude reprezentovat jeden z partnerů se zařízením TLF. Co je pro tento projekt jedinečné je zapojení 4 zemí RIS. Výsledek bude exploitován prostřednictvím průmyslových spoluprací partnerů prostřednictvím ukazatele dopadu na podnikání.