DIH-World

Název projektu: DIH-World-Accelerating deployment and matureness of DIHs for the benefit of Digitisation of European SMEs.
Registrační číslo: 952176
Webová stránka: www.dihworld.eu
Poskytovatel dotace: Evropská unie – Horizont 2020
Výzva: H2020-DT-ICT-03-2020-I4MS (fáze 4)
Doba řešení: 07/2020 – 06/2023 (36 měsíců)
Rozpočet: Dotace EU: 7 999 367 €
Dotace CIIRC ČVUT: 62 875 €
Hlavní řešitel za CIIRC: Ing. Jaroslav Lískovec
Koordinátor: Consultores De Automatizacion Yrobotica Sa, Spain
Další účastníci: 40 účastníků

Anotace:

Hlavním cílem projektu DIH-World je urychlit zavádění vyspělých digitálních technologií evropskými výrobními MSP ve všech odvětvích průmyslu a podporovat je v budování udržitelných konkurenčních výhod a ve vstupu na globální trh posilováním kapacit regionálních DIH, zejména v evropských regionech s nedostatečným zastoupením DIH.

 

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 952176.