RoboTwin

Název: RoboTwin – motion imitating robotics
Akronym: RoboTwin
Webové stránky projektu:
Registrační číslo: 23275
Výzva: EIT Manufacturing 1st Call for Proposals 2023
Poskytovatel dotace: Evropská Unie – EIT Manufacturing
Doba řešení: 01/2023-12/2023
Hlavní řešitel za CIIRC: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Koordinátor: RoboTwin
Další účastníci: ČVUT
Cefriel
Industry Innovation Cluster
Dikrt spol s.r.o.
GALATEK a.s.
Rozpočet: Celkový rozpočet: €978,220
Podpora EU: €684,663
Z toho podpora pro CIIRC ČVUT: €50,625

 

Vizí projektu RoboTwin je konečně zefektivnit automatizaci specializovaných prací pomocí inteligentního učení robotů. Pilotními případy použití jsou práce při průmyslovém lakování.

RoboTwin je automatizace založená na sledování a napodobování pohybu. Jedná se o soubor hardwaru a softwaru, který sleduje pohyb pracovníka, získává jeho know-how a automaticky generuje optimální program robota. Pracovník předvede na prvním výrobku, jak by měl být natřen, a RoboTwin automaticky použije tuto šablonu k výuce robota. Všechny další výrobky v sérii natírá robot a výsledek je stejně dobrý, jako když to dělá sám natěrač.

RoboTwin je vstupenkou do udržitelné výroby budoucnosti. Snižuje bezpečnostní a zdravotní rizika na pracovištích a zavádí kolaborativní automatizaci. A co je nejdůležitější, digitalizuje dovednosti a know-how zaměstnanců, což je klíčový krok ke konkurenceschopné výrobě v digitálním věku.