RICAIP Days 2022

0
1718

RICAIP Days 2022 – Série akcí u příležitosti dokončení unikátní výzkumné infrastruktury na CIIRC ČVUT

Akce pro odbornou veřejnost: 28. a 29. dubna 2022
Kompletní program: https://ricaip.eu/ricaip-days-2022/

Testbed pro Průmysl 4.0 na půdě CIIRC ČVUT je unikátní výzkumná infrastruktura pro podporu českého průmyslu a zavádění Průmyslu 4.0 v českých firmách. Tvoří jádro páteřní sítě evropského Centra excelence RICAIP financovaného z evropských a národních zdrojů programů Horizont 2020 a OP VVV v celkové výši téměř 48,5 mil. EUR na období let 2019-2026. Centrum RICAIP propojuje funkčně i institucionálně testbed v Praze s testbedy v Brně na CEITEC VUT a v německému Saarbrückenu, který společně spravují dva přední německé výzkumné instituty DFKI a ZeMA. Společně s těmito partnery tak vytváříme základ robustní výzkumné evropské infrastruktury pro průmyslovou umělou inteligenci a robotiku, jedinou svého druhu v Evropě.

28. dubna 2022 bude právě díky RICAIP završena zásadní fáze dobudování této výzkumné laboratoře. Na půdě ČVUT tak vzniká zcela unikátní prostředí pro testování, simulaci a vývoj různých scénářů pro moderní továrny 21. století. Tato průmyslově orientovaná výzkumná infrastruktura již dnes přináší desítkám českých podniků sdružených mj. do Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP4.0) zcela konkrétní poznatky a inovativní řešení.

Při této příležitosti pořádají RICAIP, CIIRC ČVUT a NCP4.0 sérii akcí:

28. dubna 2022 od 11:00: RICAIP Conference – odborný program pro zástupce akademické i průmyslové sféry včetně série komentovaných prohlídek v Testbedu pro Průmysl 4.0. Jednací jazyk: angličtina

29. dubna 2022 od 8:30: Den otevřených dveří NCP4.0 v Testbedu pro Průmysl 4.0 – tradiční akce pro a s partnery NCP4.0. Jednací jazyk: čeština

29. dubna 2022 od 9:00: Robotix Academy – specializovaný robotický workshop pro odborníky, kteří si chtějí vyzkoušet aplikace „Human-Robot Collaboration“ na interaktivních demonstrátorech. Jednací jazyk: angličtina.

Kapacita jednotlivých akcí je bohužel omezena, proto se prosím registrujte přes jednotný formulář zde:

https://ricaip.eu/ricaip-days-2022/#register

* V případě naplnění kapacity si pořadatelé vyhrazují právo další účastníky odmítnout.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na organizační tým přes email pr@ricaip.eu.

Těšíme se na setkání s vámi.

 

 

Previous articleInovacast s Josefem Kotrbou: Čeká nás transformace jako v „devadesátkách”?
Next articleOndřej Dušek: Large neural language models for data-to-text generation