RICAIP, přihláška 2. fáze projektu byla podána 15. 11. 2018

0
591

RICAIP: Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production je dvojfázový projekt ve výzvě Evropské unie Horizon 2020 s názvem WIDESPREAD-04-2017-Teaming. Koordinátorem celého projektu a také zodpovědným řešitelem na straně ČVUT je prof. Vladimír Mařík. Fáze 1 projektu s číslem 763559 měla za cíl formulovat přihlášku skutečného RICAIP projektu v jeho fázi 2. Fáze jedna běžela od září 2017 do srpna 2018.

Partnery projektu RICAIP jsou ČVUT v Praze (CVUT-CIIRC, koordinátor), VUT Brno (BUT-CEITEC), Deutsches Forschungzentrum für Kunstliche Intelligenz (DFKI), Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik Geminnützige, GmbH (ZEMA). Projekt má běžet od roku 2015 do roku 2025.

Když přihláška RICAIP fáze 2 uspěje, potom podstatně posílí kapacitu ČVUT-CIIRC a VUT-CEITEC ve výzkumu a inovacích. Vytvoří se silné partnerství s předními německými výzkumnými organizacemi DFKI a ZEMA, které společně přispějí projektu RICAIP zpřístupněním svých klíčových zařízení (testbedů). To umožní projektu RICAIP pracovat distribuovaně. RICAIP se ustavuje na ČVUT-CIIRC jako mezinárodní centrum fungující plně v angličtině. Na straně ČVUT RICAIP podstatně přispěje k přechodu ústavu ze současného národního centra excelence v informatice, robotice a kybernetice na evropské centrum excelence v těchto disciplínách nejenom pro pokročilý průmysl. K tomu RICAIP vybuduje na základě existujícího testbedu první skutečně distribuovaný testbed pro pokročilou průmyslovou výrobu (RICAIP Industrial Testbed Core), který bude sloužit jak akademikům tak průmyslovým firmám.

Když přihláška RICAIP fáze 2 uspěje, podpoří EU projekt RICAIP téměř €15 mil. €, (pro ČVUT-CIIRC 7,3 mil. €, pro VUT-CEITEC 3,9 mil. €, pro DFKI 2,5 mil. € a pro ZEMA 1.9 mil. €). Úspěšná přihláška RICAIP fáze 2 také uvolní další financování ze strukturálních fondů EU určených ČR, a to celkem 35,3 mil. € rozdělených pro VUT-CEITEC 13,8 mil. € a pro ČVUT-CIIRC 21,5 mil. €.