Inovace, mezinárodní spolupráce a ženy v technologiích, to byla některá z témat diskutovaných během návštěvy slovinské ministryně pro digitalizaci na CIIRC ČVUT

0
291
Slovenian Minister for Digital Transformation Emilija Stojmenova Duh, CIIRC CTU, PRAHA, 10112022

Jelikož Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT nabízí širokou škálu témat souvisejících s digitalizací, průmyslovými inovacemi, robotikou, mezinárodními projekty spolupráce a dalšími, je hojně navštěvován (nejen) významnými zahraničními hosty. Ve čtvrtek 10. listopadu jsme mohli přivítat Emilii Stojmenovou Duh, ministryni pro digitalizaci Republiky Slovinsko, jejíž současná agenda a odborné zkušenosti jsou v těsném souladu s činností Institutu.

Slovenian Minister for Digital Transformation Emilija Stojmenova Duh, CIIRC CTU, PRAHA, 10112022

Vědecký ředitel ústavu prof. Vladimír Mařík představil aktuální strategické cíle a mezinárodní spolupráci ústavu: „Paní ministryně vystudovala informatiku a kromě akademické kariéry byla výkonnou ředitelkou Digitálního inovačního hubu (DIH) Slovinsko. Jsem rád, že jsme také mohli představit několik konkrétních příkladů toho, co máme společného – ať už z hlediska našeho současného zapojení do několika DIH sítí, na které bude od příštího roku navazovat eDIH, i z hlediska využití slovinských technologií v našem testovacím prostředí. To také vytváří pevný základ pro identifikaci příležitostí pro budoucí česko-slovinskou výzkumnou spolupráci a sdílení osvědčených postupů.

Slovenian Minister for Digital Transformation Emilija Stojmenova Duh, CIIRC CTU, PRAHA, 10112022

Prof. Olga Štěpánková, vedoucí oddělení biomedicínského inženýrství a asistivních technologií, představila své aktuální výzkumné projekty v biomedicíně a také aktivní spolupráci se slovinskými partnery projektu, která probíhá od počátku devadesátých let.

Slovenian Minister for Digital Transformation Emilija Stojmenova Duh, CIIRC CTU, PRAHA, 10112022

Dále v programu následovala prohlídka RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0 pod vedením Petra Koláře, zástupce vedoucího oddělení průmyslové výroby a automatizace. Naše juniorní výzkumnice představily několik robotických demonstrátorů. Elizaveta Isianova a Marina Ionova představily svou nejnovější práci v oblasti spolupráce člověk-robot pro aplikace určené pro interaktivní a asistenční montáž. Některé případy použití nově integrují datovou komunikaci 5G s okrajovým serverem, jako je například robotický výčepní systém. A některé z nich navíc používají počítačové vidění a algoritmy umělé inteligence, jako je ruční ovladač pro přesné umístění objektů nebo robot hrající dámu. V Laboratoři robotiky a obráběcích strojů byly prezentovány robotické pracovní buňky pro laserové aditivní procesy a pro robotické obrábění a jejich digitální dvojčata. Byla diskutována flexibilní rozvojová podpora malých a středních podniků pro jejich vývoj a testování v rámci stávajícího eDIH.

Slovenian Minister for Digital Transformation Emilija Stojmenova Duh, CIIRC CTU, PRAHA, 10112022

Ministryně Stojmenova Duh je pevně odhodlána zvýšit počet mladých lidí studujících inženýrství, zejména žen, kteří později zůstanou aktivní ve svých odvětvích a odváží se ujmout se vedoucích pozic ve vědě a strojírenství. Paní ministryně byla také první prezidentkou IEEE „Women in Engineering Slovenia“.

Slovenian Minister for Digital Transformation Emilija Stojmenova Duh, CIIRC CTU, PRAHA, 10112022

 

Foto: Roman Sejkot, CIIRC ČVUT

Previous articleInovacast s Janem Šedivým
Next articleVýroba bez vad a zmetkovosti. Česko-německá výzkumná spolupráce na CIIRC ČVUT se nově zaměří na odhalování chyb v rané fázi výrobního procesu