ML: Strojové učení

Naše skupina se zaměřuje na učení s posilováním, hluboké učení, identifikaci nelineárních systémů, odhadování stavu a analýzu dat. K řešení složitých optimalizačních problémů vyvíjíme evoluční a hybridní algoritmy. Aplikace našich metod sahají od robotiky až po dialogové systémy.

Výzkumná témata:

  • hluboké učení pro vizuální navigaci v robotice a pro dialogové systémy,
  • symbolická regrese pro modelování,
  • učení s posilováním a optimální řízení,
  • analýza a vizualizace velkých dat. 

Projekt: Robotics for Industry 4.0

Head of the group

Name: Robert Babuška
Email: robert.babuska@cvut.cz

PI: Robert Babuška

Vědečtí pracovníci: Jiří Kubalík, Erik Derner, Jonáš Kulhánek, Jan Zahálka