TEPLATOR slaví úspěch - prvním oficiálním zájemcem o jádrem vyráběné teplo je ukrajinské město Slavutyč

0
1301

Třístrannou smlouvu o dodání stavby malého modulárního reaktoru (SMR) Teplator podepsali dne 12. července 2023 zástupci firmy World ThermoExport. Průlomový zdroj čisté energie vyroste v následujících letech v moderním městě Slavutyč na severu Ukrajiny.

Slavnostní akt podpisu smlouvy se odehrál v dopoledních hodinách na CIIRC ČVUT v Praze. Zde také proběhla od 13 hodin tisková konference. „Projekt TEPLATOR dosáhl klíčového vývojového milníku. Dospěl z teoretické a vědecké roviny do praxe a skutečného byznysu v oblasti jaderné energetiky. Díky ukrajinským partnerům jsme získali prvního klienta. To potvrzuje nesporný význam Teplatoru. Nejen pro mladá města, jako je Slavutyč, představuje obrovský potenciál v rámci tepelné energetické obnovy a nezávislosti. Jeho propojení se Severoukrajinským jaderným vědeckým hubem ukazuje unikátnost inovačně-technologického řešení a pro Teplator to v neposlední řadě znamená, že oficiální úřady země, která patří mezi energetické velmoci, dávají tomuto řešení zelenou,“ říká Ivan Machoň, předseda správní rady World ThermoExport a.s.

K slavnostnímu podpisu smlouvy do Prahy přijela zástupkyně starosty města Slavutyč Natallia Shvets a za společnost Teploatom Service LLC podpis připojil Mykhailo Borysiuk.

Rozvoj SMR na Ukrajině
Ukrajina patří mezi významné hráče v oblasti jaderné energetiky. S ohledem na strategické zájmy země využívat malé modulární reaktory (SMR) nejen k výrobě elektrické energie, ale i tepla, vznikla společnost Teploatom Service LLC. Ta je zároveň oficiálním zástupcem pro implementaci technologie Teplator s následnou výstavbou a provozem zařízení na území Ukrajiny.

Společnost zaměstnává zkušené odborníky v oblasti jaderné fyziky, jaderné energetiky, radiační bezpečnosti, certifikace a licencování jaderných zařízení. Jednou z klíčových postav společnosti je Mykhailo Borysiuk, celosvětově uznávaný expert na jadernou a bezpečnostní problematiku. Podílel se na likvidaci havárie jaderné elektrárny Černobyl v roce 1986 a řídil specializovaný výbor Nejvyšší rady Ukrajiny pro radiační bezpečnost a ekologii. Je členem mnoha různých světových komisí. Při nedávné návštěvě v Praze pochválil technologické, bezpečnostní i ekonomické parametry Teplatoru a také samotnou připravenost projektu k licenčnímu procesu. „Dnešní podpis smlouvy o spolupráci je tak skvělým výsledkem těchto jednání. Nyní budeme usilovat o zdárný průběh licencování, přípravu ke zkušebnímu provozu a následné uvedení do komerčního prostředí,“ uvedl na tiskové konferenci profesor Radek Škoda, který ve spolupráci s vědci ze Západočeské univerzity a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT v Praze projekt Teplatoru vymyslel.

 

Město Slavutyč je pro TEPLATOR ideální
Město Slavutyč je jedním z nejmladších měst v Evropě. Vzniklo mezi lety 1986 a 1988 krátce po černobylské havárii jako nové město pro obyvatele evakuovaného města Pripjať. Dnes má Slavutyč asi 27 000 obyvatel a celé město je napojené na centrální systém vytápění, což znamená pro Teplator skvělé podmínky.

„Toto město je plné energetiků, inženýrů a specialistů se vztahem k jaderné energetice a odstraňování následků havárie v Černobylu. Proto přišel starosta města Jurij Fomichev s nápadem založit Severoukrajinský jaderný hub,“ říká profesor Škoda. Zakladateli hubu jsou Ukrajinská akademie věd, firma Atomremont Servis, která se mimo jiné zabývá možnostmi využití vyhořelého paliva, Státní agentura Ukrajiny pro správu vyloučených oblastí a město Slavutyč. „Účast českého Teplatoru v této odborné platformě přispěje k jeho dalšímu rozvoji a na druhou stranu ukrajinským partnerům přinese možnosti energetického a teplárenského vzdělávání do budoucna,“ říká Škoda.

Téma ozářeného paliva není na Ukrajině tabu
Vznik Teplatoru na Ukrajině podporuje také Volodomyr Medintsov, zástupce společnosti Atomremont Servis, která je subdivizí největší státní energetické společnosti Enerhoatom. Tato společnost sehraje důležitou roli v řešení jaderného zdroje Teplatoru.

„Díky této podpoře se nám podařilo zahájit úspěšná jednání s Atomremont Servisem, který zajišťuje skladování, přepravu a vykládání vyhořelého paliva z reaktoru VVER-440,“ vysvětluje profesor Škoda.

Právě manipulaci s vyhořelým palivem někteří odborníci kritizují s tím, že česká legislativa takovou činnost neumožňuje, a kvůli tomu označovali uvedení Teplatoru do praxe jako značně komplikované.

Cesta do praxe nebude i přes tyto úspěchy jednoduchá. „Souběžně s přípravou projektu na Ukrajině řešíme proces licencování u Kanadské komise pro jadernou bezpečnost (CNSC). Pro naše partnery i pro ukrajinské úřady je nyní dostačující, že probíhají tato jednání a přípravy k certifikačnímu procesu,“ dodává profesor Škoda.

 

Exkluzivním partnerem je ThermoExport
Další důležitou součástí projektu je jeho udržitelné financování. Velkým posunem pro projekt znamenal vstup investora. „Majoritní podíl ve společnosti Teplator a.s. drží česká společnost IPC Holding a.s.,“ říká její předseda představenstva Petr Pávek.

Podle Pávka je pro budoucnost projektu nezbytné vícezdrojové financování. „Hledali jsme nejlepší cestu, jak zajistit financování vědeckého výzkumu a vývoje Teplatoru jako takového a odděleně postavit byznysový model s možností vstupu dalších investorů. Proto jsme založili firmu World ThermoExport, která je také dodavatelem a provozovatelem konceptu unikátních centrálních kotelen. Tato společnost nejen zahrnula do své obchodní nabídky budoucí koncept Teplatoru, ale dokáže poskytnout i komplexní řešení pro města či státní instituce na klíč. Zároveň je exkluzivním partnerem pro soukromé investory,“ uzavírá Pávek.

 

 

 

Previous articleUrbanistický projekt roku 2023
Next articleDokazovač Vampire uspěl na světovém šampionátu v automatickém uvažování