První dáma Sultanátu Omán usiluje o dlouhodobou spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání

0
7109
Dne 16. května přivítalo ČVUT na své půdě delegaci Sultan Qaboos University, vedenou Její Výsostí Dr. Monou al Said, významnou členkou panovnického rodu sultanátu Omán a výkonným rektorem profesorem Ali al Bemanim. Cílem setkání bylo blíže se seznámit s výzkumnými a pedagogickými aktivitami, představit budoucí rozvojové priority a osobně se zástupci ČVUT projednat možnosti společných projektů, výměny profesorů a studentů ve vybraných oborech.
 
Omán investuje mimořádné úsilí i finanční prostředky do rozvoje vzdělávání mladé generace a také do diversifikace produktivních segmentů národní ekonomiky tak, aby byl dobře připraven na aktuální společenské výzvy. K tomu se snaží rozvíjet spolupráci se státy Evropské unie a jejich univerzitami. Velký důraz je kladen na technické a přírodní vědy a výuku ománských studentů v těchto oborech, ale také v medicíně, genetice, nebo biotechnologiích.
Neobyčejný zájem projevili zástupci Sultan Qaboos University při prezentacích o inteligentní roboty a český program Industry 4.0. Součástí programu byla také prohlídka nových prostor budovy ČVUT – CIIRC a diskuse o hlavních výzkumných a vývojových oblastech, kterými se CIIRC a s ním spolupracující fakulty zabývají a v nichž by mohla nastat efektivní a zajímavá spolupráce pro obě strany.

Previous articleProf. Kučera vyřešil dlouho otevřený problém teorie lineárních systémů – eliminaci vnitřních vazeb
Next articleLight Field Photography vyfocené během slavnostního otevření budovy CIIRC 2.5.2017; fotografoval Roman Sejkot