Rozvrhovací algoritmus z CIIRC ČVUT získal v oblasti počítačových věd jako jediný aplikovaný výsledek nejvyšší hodnocení dle metodiky 2017+

0
12634

V hodnocení výzkumných institucí dle metodiky 2017+ za rok 2020 v oblasti aplikovaných výsledků (metodika tyto výsledky označuje jako kategorii společenská relevance) získal nejvyšší možné hodnocení výsledek z oddělení Průmyslové informatiky CIIRC ČVUT nazvaný „Scheduling Algorithms for Time-Sensitive Networking” autorů Marka Vlka, Kateřiny Brejchové a Zdeňka Hanzálka. Jedná se zároveň o jediný český výsledek v oblasti počítačových věd, který získal nejvyšší hodnocení.

Hodnocení vybraných vědeckých výsledků realizované Radou pro výzkum, vývoj a inovace dle Metodiky 2017+  je důležitým ukazatelem kvality výzkumných organizací.

Plánovací algoritmus vyvinutý na CIIRC ČVUT integroval výrobce přepínačů TSN jako klíčovou součást svého nástroje zaměřeného na konfiguraci sítě TSN, v tuto chvíli řešení již vygenerovalo pro ČVUT téměř čtyři miliony korun.

Algoritmus vyřešil obtížný problém kombinatorické optimalizace, výsledek je proto potřebný k odvození účinných a spolehlivých plánů pro bezpečnostní aplikace vyžadující jak časový determinismus, tak vysokou propustnost, jako jsou automatizovaná auta, špičkové audio/video, robotika a průmyslové výrobní linky.

Reference: Vlk, M.; Brejchová, K.; Hanzálek, Z., Scheduling Algorithms for Time-Sensitive Networking, [Software] 2019.

RIV/68407700:21730/19:00339771

Stejné oddělení si připsalo i další nejvyšší hodnocení, a to v oblasti základního výzkumu (metodika označuje jako přínos k poznání) za výsledek Energy Optimization of Robotic Cells” autorů Libora Bukaty, Přemysla Šůchy, Zdeňka Hanzálka a Pavla Burgeta.

Na rozdíl od většiny článků v této oblasti jsme identifikovali holistický pohled na optimalizaci robotických buněk, nikoli jen pro individuální roboty. Je tak možno dosáhnout větší úspory energie a všechny podstatné aspekty ovlivňující energetickou spotřebu průmyslových robotů, jako jsou alternativní robotické cesty a využití energeticky úsporných režimů robotů. Algoritmus je schopen řešit případy s velkými robotickými buňkami s až 12 roboty ve srovnání se stávajícími přístupy, které se zabývají maximálně 6 roboty.

Toto řešení bylo aplikováno na existující výrobní buňku ve Škoda Auto se spotřebou 400kWh za týden. Při zachování původního výrobního cyklu byla naměřena dvacetiprocentní úspora elektrické energie robotů. Projekt realizovaný ve spolupráci se společností Blumenbecker získal Cenu za Průmysl 4.0 Svazu Průmyslu a dopravy ČR.

 

Více informací najdete ve videu:

Reference: Bukata, L. – Šůcha, P. – Hanzálek, Z. – Burget, P.: Energy Optimization of Robotic Cells, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Volume 13, Issue 1, February 2017, Pages 92-102, doi: 10.1109/TII.2016.2626472.

Více o metodice 2017+
Výsledky hodnocení za rok 2020 

Na obrázku zleva: Přemysl Šůcha, Marek Vlk, Pavel Burget, Zdeněk Hanzálek. Photo R. Sejkot, CIIRC ČVUT, 2022.

 

Previous articlePF 2022
Next articleNárodní centrum Průmyslu 4.0 spouští nový podcast o inovativních osobnostech Průmyslu 4.0 - Inovacast