Výzva multioborového panelu vědců české veřejnosti

0
189

Spojili jsme české vědce, kteří se mimo jiné dlouhodobě věnují tématu Covidu-19. Za účasti infektologa, epidemiologa, datových vědců či předního ekonoma z CERGE-EI pod záštitou rektora ČVUT jsme připravili tuto výzvu české veřejnosti.

V pondělí 12. 10. 2020 byl rekordní počet nově hospitalizovaných, a to téměř 400. Od začátku září do dnešního dne kopíruje s naprostou přesností exponenciální růst. Exponenciálně roste i počet kritických případů a zároveň exponenciálně roste počet nakažených lékařů a sester. Toto vše znamená, že opatření zavedená v průběhu září nefungovala nebo spíše nebyla dodržována tak, aby fungovala.

Z toho důvodu jsme se spojili, abychom důrazně upozornili na nadcházející riziko. Několik našich nezávislých předpovědí a modelů ukazuje následující:

 • Téměř jistě se blíží přetížení zdravotního systému, u malých nemocnic v horizontu dní, u velkých v horizontu týdnů. Jako důsledek bude omezena i standardní zdravotní péče.
 • Pokud nedojde k dramatické změně chování, může mít dle našich odhadů epidemie 5.000 až 15.000 obětí do konce roku (nad rámec dlouhodobého průměru).
 • Je velké riziko, že Česká republika bude následovat italský či newyorský scénář, lékaři budou nuceni rozhodovat, kdo dostane péči a kdo ne.

Apelujeme tedy na obyvatele:

 • Zaveďte osobní lockdown. Mezi lidi vycházejte jen v nejnutnějších případech – například péče oblízké. Neshlukujte se. Minimalizujte fyzický kontakt se všemi lidmi mimo vaši domácnost.
 • Pokud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách a venku v místech, kde nemůžete od všech ostatních lidí udržet vzdálenost dva metry. Virus se šíří hlavně v kapénkách a po jejich vysušení ve formě aerosolu (miniaturních částečkách poletujících volně vzduchem). Kontakt s nimi je třeba zastavit buď vzdáleností, nebo kusem látky.
 • Berte situaci skutečně vážně, nevěřte dezinformačním webům a konspiračním teoriím, které riziko zlehčují či popírají (přehled vyvrácených nepravd najdete na manipulatori.cz).
 • To, co uděláme či neuděláme teď, rozhoduje o tom, kolik lidí bude za měsíc vážně nemocných nebo bude umírat – nehrajte ruskou ruletu s osudem svých blízkých.

Víme z mnoha analýz a studií, že kombinace 1) a 2) je pro potlačení epidemie nejúčinnější. 

Podepsáni:

 • RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT, částicový fyzik.
 • Petr Smejkal, infektolog a hlavní epidemiolog IKEM Praha.
 • RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum, biochemik.
 • Jakub Steiner, Ph.D., ekonom v Centru pro teoretická studia UK a AV, na Cerge-Ei, a na Edinburské univerzitě.
 • Vladimír Ždímal, Dr., CSc., vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů AV ČR.
 • Petr Ludwig, datový vědec, specializace modelování a simulace komplexních systémů.
 • Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult., jaderná inženýrka a místostarostka obce Pyšely.

Bližší informace najdete také na webu: www.zachranmecesko.cz

Společně #ZachraňmeČesko