Zdeněk Hanzálek z CIIRC ČVUT oceněn za vynikající pedagogické výsledky

0
782

Vědci z CIIRC ČVUT se podílí na vzdělávání budoucí generace prostřednictvím svého pedagogického působení na různých fakultách ČVUT, zejména na Fakultě elektrotechnické. Tato úspěšná spolupráce nás těší a gratulujeme Zdeňku Hanzálkovi, vedoucímu oddělení Průmyslové informatiky na CIIRC, který byl děkanem FEL prof. Petrem Pátou oceněn v kategorii přednášející.

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Petr Páta tradičně ocenil vyučující za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů a z návrhů vedoucích kateder. Přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Hodnoceni mohou být vyučující, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Všechny oceněné v jednotlivých kategoriích si můžete prohlédnout na https://fel.cvut.cz/cs/aktualne/novinky/31430-dekan-fel-ocenil-vynikajici-pedagogicke-vykony.

 

Previous articleNová metoda odhalí Alzheimerovu chorobu ještě před tím, než začnete mít problémy
Next articleNárodní centrum Stavebnictví 4.0 a Ministerstvo pro místní rozvoj podepsali memorandum, které podpoří změny a inovace v oboru