Historie CIIRC

(Pořadí inverzně podle času.)

 • 24. 11. 2014 – Slavnostně položen základní kámen budov ČVUT-CIIRC. 
 • 15. 10. 2014 – Podepsána dohoda o realizaci stavby s Hochtief CZ a VCES.
 • 23. 9. 2014 – Předložena formální žádost o schválení investičního záměru ČVUT CIIRC na MŠMT ČR.
 • 22. 9. 2014 – Rozhodnutí MŠMT ČR změněno usnesením vlády České republiky č. 779  – bylo rozhodnuto o financování stavební části projektu ze státního rozpočtu. Tím vláda ČR podtrhla význam  projektu ČVUT-CIIRC z celostátního pohledu. Rozhodnutí vlády výrazně ulehčilo situaci ČVUT při výstavbě objektu, ale ztížilo situaci řešitelskému týmu.
 • 11. 7. 2014 – Dokončen výběr dodavatele stavby budov ČVUT-CIIRC – sdružení firem Hochtief CZ a VCES.25. 6. 2014 – Stavební úřad Prahy 6 vydal stavební povolení pro stavbu dvou budov CIIRC ČVUT v Praze 6, Dejvicích v ulici Jugoslávských partyzánů.
 • 7. 5. 2014 – Náměstkyně ministra MŠMT Petra Bartáková oznamuje, že projekt ČVUT CIIRC získal plné financování v rámci OP VaVpI. Formální schválení o schválení projektové žádosti je z 21. 5. 2014.
 • 6. 1. 2014 – Podána přihláška projektu “ČVUT-CIIRC” do Pražské výzvy Operačního programu VaVpI strukturálních fondů Evropské komise.
 • Srpen 2013 – Vyhlášena Pražská výzva Operačního programu VaVpI.
 • 1. 7. 2013 – Rektor ČVUT prof. V. Havlíček k tomuto datu zřídil CIIRC jako vysokoškolský ústav ČVUT. CIIRC ČVUT začíná růst v provizorních prostorech. 
 • Květen 2013 – Díky přesvědčivosti pilotního projektového námětu CIIRC ČVUT získává ČR souhlas EU s vyhlášením tzv. Pražské výzvy Operačního programu VaVpI.
 • 24. 4. 2013 – Akademický senát ČVUT na návrh rektora rozhodl zřídit nový vysokoškolský ústav Český institut informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC) podle §34 zákona o vysokých školách.
 • 6. 2. 2013 – Náměstek ministra MŠMT Michal Zaorálek žádá EU o umožnění tzv. Pražské výzvy (2,5 miliardy Kč).
 • 24. 11. 2012 – Prezentace projektu CIIRC ČVUT vedení MŠMT ČR jako iniciační podnět pro žádost MŠMT o získání prostředků strukturálních fondů Evropské komise pro Prahu.
 • 2012 – Projekt CIIRC ČVUT byl předložen na různých pracovištích ČVUT k diskusi.
 • 11.6.2010 – Předložen návrh ČVUT na vybudování Českého institutu informatiky a kybernetiky Antonína Svobody v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost financovaného Evropskou komisí. Přislíbeno 300 mil. Kč, ale projekt nerealizován.
 • 2009 – Do rozpočtu MŠMT ČR převedeno 600 mil. Kč pro výstavbu budovy A. Z nich nakonec v prosinci 2009 převedeno na ČVUT 104,5 mil. Kč.
 • 28. 5. 2009 – Další prezentace projektu předsedovi vlády České republiky Mirkovi Topolánkovi.
 • 24. 6. 2008 – Přednesena informace o záměru vybudovat CIIRC ČVUT v Akademickém senátu ČVUT s pozitivní odezvou.
 • 17. 6. 2008 – Předseda vlády České republiky Mirek Topolánek navštívil ČVUT, zde se seznamuje detailněji s projektem CIIRC ČVUT.
  2008-06-17PremierTopolanekNaCVUT1 2008-06-17PremierTopolanekNaCVUT3 2008-06-17PremierTopolanekNaCVUT2
 • 17. 2. 2008 – První jednání prof. Vladimíra Maříka, vedoucího týmu CIIRC a tehdy vedoucího katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT, a ministryně MŠMT ČR Miroslavy Kopicové s předsedou vlády České republiky Mirkem Topolánkem – představení myšlenky CIIRC ČVUT.
  2008NakresBudovCIIRC1Redu 2008NakresBudovCIIRC2Redu 2008NakresBudovCIIRC3Redu