RICAIP

Stručně o projektu RICAIP

Projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production) patří k programu Evropské unie Horizon 2020 WIDESPREAD-04-2017-Teaming. Cesta k projektu je dvojkolová. Sítem prvního kola prošly jen některé návrhy. Uspěl návrh RICAIP, který naplňuje česko-německou spolupráci v oblasti Průmysl 4.0. Výsledkem je projekt RICAIP v první fázi, jehož hlavním cílem je prokázat odborné schopnosti, spolupráci a získat značné finanční prostředky pro realizaci projektu ve druhé fázi. Cílem projektu je rozvinout silnou spolupráci na mezinárodní úrovni, rozvinout iniciativu Průmysl 4.0. Projekt RICAIP spojí virtuálně prostředky testbedů v ČR a Německu a integruje je do nové česko-německé výzkumné infrastruktury pro pokročilou průmyslovou výrobu. Záměrem je využít RICAIP jako prvek Evropské výzkumné infrastruktury, první svého druhu v Evropě.

RICAIP, fáze jedna, je projekt č. 763559 financovaný Evropskou komisí. Koordinátor: ČVUT-CIIRC. Zodpovědný řešitel: prof.  Vladimír Mařík. Od září 2017 do srpna 2018 (1 rok). Konsorcium projektu tvoří čtyři partneři: (1) CIIRC ČVUT v Praze; (2) CEITEC VUT Brno, (3) DFKI – Deutches Forschungzetrum für Kunstliche Intelligenz, Saarbrücken; (4) ZeMa – Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik, Saarbrücken. Cílem fáze 1 je napsat přihlášku projektu RICAIP, který by v případě úspěchu běžel jako RICAIP, fáze 2.

Projekt RICAIP, fáze dvě, usiluje o podporu ze dvou zdrojů, a to (1) národních v rámci strukturálních fondů v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a (2) evropských v rámci programu Horizon 2020, výzvy WIDESPREAD-04-2017-Teaming. Projekt RICAIP se může rozběhnout ve 2. fázi pouze, když uspěje jak jeho národní i mezinárodní přihláška. Z národních zdrojů bu projekt měl přinést ČVUT asi 450 mil. Kč především pro rozvoj Testbedu Průmyslu 4.0 a 450 mil. Kč pro CEITECH VUT v Brně. Z EU zdrojů celý projekt usiluje o 30 mil. €, což odpovídá zhruba 780 mil. Kč.

Česká přihláška míří na finance OP VVV s nejzazším termínem podání 18. 7. 2018 (časová rezerva, aby se MŠMT stačilo vyjádřit před podáním evropské žádosti). Evropská žádost se podává v polovině listopadu 2018.

Nesoulad mezi rektorem ČVUT a řídicí radou projektu RICAIP při podávání návrhu pro fázi dva.

Přihláška projektu RICAIP, fáze 1, byla na ČVUT schválena předchozím rektorem ČVUT prof. Petrem Konvalinkou. Tým projektu RICAIP se při přípravě přihlášky držel rámce pro fázi 1. Podstatné záležitosti projektu ovlivňuje čtyřčlenná řídicí rada projektu: prof. V. Mařík (CIIRC ČVUT v Praze), prof. R. Müller (ředitel ZeMa), prof. R. Vrba (ředitel CEITEC VUT Brno), prof. W. Wahlster (ředitel DFKI).

Ukázalo se, že rektorovi ČVUT doc. V. Petráčkovi se nezdá požadavek na značnou miru nezávislosti centra RICAIP na rektorovi, i přestože výzva říká: The proposal for Teaming Phase 2 must: … „Demonstrate how the newly established/upgraded Centre will have full autonomy in decision making. In particular, the Centre of Excellence should have the maximum degree of autonomy in terms of taking its own decisions, being in legal, administrative, operational, personnel and academic matters. The Centre should be able to set and pay competitive salaries for its personnel.„ Způsob řešení tohoto nesouladu uvádíme formou deníku pomocí odrážek obsahujících fakta uspořádananá podle času.

Deník podávání přihlášky RICAIP ve fázi dva

Události jsou v obráceném časovém pořadí, tj. nejnovější nahoře.

 • 30. 8. 2018
  – Záverečná schůzka fáze 1 projektu, zápis.
  – Shrnutí podstatného pro další vývoj pro další vývoj RICAIP na ČVUT v emailu V. Dočkala rektorovi.
 • 18. 7. 2018
  – 13:39 Návrh projektu RICAIP, fáze 2, byl podán do soutěže o národní financování ze strukturálních fondů (OP VVV) ve tvaru modifikované rektorem ČVUT.
  – 10:45 Email rektora pro AS ČVUT, vývoj kolem přihlášky RICAIP.
 • 17. 7. 2018
  – 21:20 Email V. Dočkala, upravil text podle požadavků rektora. Konstatuje, že se změnami nesouhlasí, protože sníží šanci na získání projektu.
  – 19:59 Email rektora CVUT, dokončil editaci Business Plan pro přihlášku RICAIP.
 • 16. 7. 2018
  – 13:07 Email rektora infomující, že řídicí struktura nemusí být v české přihlášce RICAIP.
  – 9:33 Email V. Dočkala Návrh kompromisní rezoluce 3 k přihlášce RICAIP.
 • 13. 7. 2018
  – 09:08 Email rektora pro AS ČVUT. Rektorův návrh, jak podat projektu RICAIP, fáze 2, národní finance.
 • 12. 7. 2018
  – 22:20 Email rektora pro AS ČVUT „Dalsi postup ve veci reseni situace na CIIRC a k budoucnosti“.
  – 12:38 Email rektora pro AS ČVUT o nutnosti jednat s řídicí radou RICAIP.
  – Řídicí rada projektu RICAIP přijala dvě usnesení v vývoji kolem připravované přihlášky Fáze 2, a to:
  – Resolution No.1: The RICAIP Steering Committee disagrees with the new solution for RICAIP management model proposed by CTU Rector on July 11, 2018 as this solution doesn’t comply the H2020 call requirements.
  – Resolution No.2: The RICAIP Steering Committee approves and agrees the compromise solution for RICAIP management model proposed by CIIRC CTU on July 11, 2018 as described in the proposed Memorandum between CTU and CIIRC.
 • 11. 7. 2018 Intenzivně se jedná o osudu přihlášky projektu RICAIP. Rektor odmítá sporný bod Memoranda 3 po poradě s některými děkany. Problémem zůstává řídicí a organizační struktura projektu.
 • 10. 7. 2018 Čtyřhodinové jednání rektora ČVUT doc. V. Petráčka se zastupujícím ředitelem CIIRC prof. V. Kučerou, Dr. V. Dočkalem, vedoucím projektové kanceláře CIIRC a prof. V. Hlaváčem, zástupcem ředitele CIIRC. Výsledkem bylo, že Memorandum 3 by mohlo pomoci z krize i podání přihlášky RICAIP. Rektor prověří, zda jediný sporný (zažlucený) bod omezující záměrně pravomoc rektora při odvolání ředitele je právně a pro něho i jinak přípustný.
 • 7. 7. 2018 Diskusi o hledání řešení problému s odvoláním prof. V. Maříka z místa ředitele CIIRC urychluje přihláška projektu RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production).