ČVUT V PRAZE PŘIJÍMÁ OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ŠÍŘENÍ NÁKAZY KORONAVIREM V PRAZE 6

0
1700
Rektor Českého vysokého učení technického v Praze jako významného zaměstnavatele a subjektu s vysokou koncentrací osob v lokalitě Prahy 6 přijímá opatření, která by měla zmírnit šíření nákazy Koronavirem v Praze 6.

Praha 6 je jedna z prvních částí hlavního města, kde došlo k potvrzení výskytu onemocnění Covid – 19. Vzhledem k tomu, že v Kampus Dejvice na Praze 6 je významným centrem s vysokou koncentrací studentů a pedagogů vysokých škol využívaným rovněž občany Prahy 6 a zaměstnanci firem sídlícími na Praze 6, je zde pravděpodobnost a rychlost potenciálního šíření komunitní nákazy vyšší než v ostatních částech města. Z těchto důvodů ve spolupráci se starostou Prahy 6, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a ministerstvem zdravotnictví byla rektorem ČVUT navržena regulační opatření omezující riziko přenosu latentní nákazy.

Opatření se týkají především přerušení výuky počínaje zítřkem tj. 10. 3. 2020 do 22. 3. 2020 s možností prodloužení podle vývoje celkové situace. Součástí opatření jsou také zrušení všech zahraničních cest a přijímaní zahraničních návštěv, zrušení všech konferencí a společenských akcí ČVUT v Praze a v prostorách ČVUT v Praze a nastavení systému zvýšené ochrany zaměstnanců ČVUT v rizikových skupinách.

Veškerá tato opatření byla stanovena na základě detailní analýzy možností dopadů epidemie a charakteru jejího vývoje, při zapojení všech vedoucích jednotlivých součástí tak, aby byla pokryta co nejširší škála rizik. Na dnešním grémiu rektora ČVUT v Praze došlo k projednání navržených opatření a jednoznačně podpořená všemi fakultami a součástmi ČVUT v Praze.

Zásadním cílem je zmenšení pravděpodobnosti skrytého přenosu v prostorách s velkým množstvím osob a ochrana osob se zvýšeným rizikem vážných následků infekce koronavirem.

Rektor ČVUT je od konce ledna v intenzivním kontaktu s ministrem zdravotnictví a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, protože již počátkem měsíce února docházelo k návratu zahraničních studentů na začínající semestr a bylo nutné minimalizovat veškerá rizika. Vzhledem k tomu, že je ČVUT důležitá součást Prahy 6, je rektor ve spojení se starostou Prahy 6, kterému nabídnul i možnost dodávky dezinfekčního gelu na ruce vyráběného na ČVUT pro komunitu Prahy 6.

„Je nutné si uvědomit, že křivka nárůstu nakažených má univerzální chování, kdy po kontrolovaném pomalém nárůstu dochází k velmi prudkému nekontrolovatelnému růstu. Tento vzor lze sledovat v Koreji, Japonsku, Německu, Itálii a s velkou pravděpodobností nastane i v ČR. ČR se nyní nachází na úrovni kontrolovaného pomalého nárůstu. V tomto okamžiku záleží jen na připravenosti a opatřeních tlumících přenos od nedetekovaných nakažených osob, jak bude tato křivka strmá. V žádném případě není nutné vyvolávat paniku, ale je na místě snižovat riziko přenosu, a proto jsem dnes, po důkladném uvážení s vedením ČVUT, vydal pokyn uvádějící v činnost další ochranná opatření.“