Bulletin of Industry 4.0 - Robotics / New Technology

0
1332

Bulletin Průmyslu 4.0 – 2020/02
Robotika – BOZP, legislativa / Nové technologie

přejít na Bulletin zde

Z obsahu:

  • Úvodník: koronavirus mění průmysl a svět kolem nás
  • Robotizace v zemědělství: sběr a zpracování dat jsou klíčové. Satelity, telematika a 5G
  • Bezpečnost robotických pracovišť – jak zabezpečit kolaborativní pracoviště, specifika práce člověka s robotem
  • Ceny Wenera von Siemense za rok 2019 putují i na ČVUT, CEITEC a VŠB-TUO
  • Noví partneři Národního centra Průmyslu 4.0 se představují
  • Laserové čistění představuje účinnou a precizní technologii
  • Nové flexibilní technologie umožňují přejít od fixní k flexibilní výrobě
  • dostupnější 3D tisk kovů a kompozitů díky nové technologii
  • Digitalizace krok za krokem: efektivní řízení zásob

… a další zajímavé čtení